Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono savivaldybės taryba pritarė dėl dalyvavimo „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Tauragės rajono savivaldybės taryba pritarė Tauragės rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kuria siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti mokyklas, kad visi vaikai turėtų geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kokioje aplinkoje jie auga.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą patvirtino Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projekto tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Programos vizija – kiekvienas Lietuvos vaikas turi galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.

Pagrindinės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kryptys

Lyderystės visais lygmenimis stiprinimas: konsultacijos/ šešėliavimas stiprinant mokyklų vadovų vadovavimo ir lyderystės kompetencijas, mokytojų profesinio bendradarbiavimo stiprinimas, prisiimant atsakomybę už mokykloje vykstančias veiklas ir mokinių pasiekimų gerinimą.

Įtraukaus ugdymo stiprinimas: konsultacijos ir pagalba pritaikant ugdymo(-si) aplinką ir metodiką įtraukiam ugdymui, mokytojų kompetencijų dirbti su mokinių įvairove stiprinimas, komandinio darbo tarp mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų vystymas.

Kultūrinio ugdymo stiprinimas: aktyvi kūrybinė ir praktinė mokinių veikla, edukacinių projektų su kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, profesionaliais meno kolektyvais įgyvendinimas, laiduojantis meninio ir kultūrinio ugdymo sistemiškumą.

STEAM ugdymo stiprinimas: dalykinių kompetencijų atnaujinimas integruojant naujausias mokslų žinias, dalyko metodikos stiprinimas, projektinio ugdymo taikymas, darbas laboratorijose ir kt.

Savivaldybės mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt. Lėšos taip pat bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.

„Kol kas tai tik pradžia, bet sprendimas dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje yra svarbus žingsnis, siekiant pagerinti ugdymo kokybę bei atnaujinti ir sustiprinti mokyklas“,– sako administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.

Tauragės rajono savivaldybės tarybai pritarus dėl dalyvavimo partnerio teisėmis „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje toliau bus diskutuojama su mokyklomis, atitinkančiomis programos kriterijus. Minėtą programą atitinka šešios rajono mokyklos:

  • Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija
  • Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
  • Tauragės Žalgirių gimnazija
  • Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla.
  • Tauragės r. Skaudvilės gimnazija.
  • Tauragės „Aušros“ progimnazija

Sprendimą dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje priims mokyklų bendruomenės ir savivaldybės sudaryta komisija.

Pasidalinkite
Scroll to Top