Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono savivaldybės maudyklų kokybė tinkama – maudytis galima

Tam, kad maudynės būtų kiek įmanoma saugesnės, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atlieka vandens kokybės tyrimus. Nustačius, kad vanduo neatitinka higieninių reikalavimų, turi būti imamasi priemonių reikiamai vandens kokybei užtikrinti bei atliekami papildomi tyrimai.

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus specialistai paėmė Jūros upės, Draudenių ežero, Balskų, Keramikos, Skaudvilės tvenkinių vandens mėgininius bei atliko mikrobiologinius tyrimus.

Tirto vandens mikrobiologinės taršos rodikliai neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotų vandens mikrobiologinės taršos ribinių verčių. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, plastiko, gumos ir kitų atliekų vandens paėmimo vietose nenustatyta, žarnyno lazdelių (e. coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršija nustatytų ribų. Minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą, maudytis galima

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top