Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono mokytojai dalyvauja „Teachers Lead Tech“ programoje

2020 m. spalio mėn. Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, dirbantys su pradinių klasių mokiniais buvo pakviesti kelti kvalifikaciją, dalyvaujant informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programoje „Teachers Lead Tech“. 

Programos tikslas – kelti mokytojų, dirbančių pradiniame ugdyme, pasitikėjimą naudoti technologinę kūrybą pamokose, ugdyti įgūdžius naudoti įvairius technologinės kūrybos bei informatikos įrankius ir taikyti juos pamokose, suteikti mokytojams laiką tausojantį, inovatyvų turinį pamokoms, būreliams, neformaliam ugdymui. 

Programoje dalyvauja 64 Tauragės rajono mokytojai iš šių ugdymo įstaigų: Tauragės „Aušros“, „Šaltinio“, Tarailių ir Martyno Mažvydo progimnazijų, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos, Tauragės r. Žygaičių ir Skaudvilės gimnazijų, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“.

Praktinių virtualių susitikimų metu mokytojai susipažįsta su technologinės kūrybos įrankiais bei atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose. Konsultacijų metu mentoriai atsako į  mokytojų klausimus, mokytojai dalijasi savo patirtimi, pritaikant technologinę kūrybą savo pamokose. Mokoma(si) programavimo konceptų, 3D modeliavimo, dirbtinio intelekto ir kitų technologinės kūrybos įrankių, kurie jungiami su pamokų temomis – matematika, biologija, pasaulio pažinimu, muzika ir kt.

„Programavimas kartais mums atrodo kaip sudėtingas ir neįveikiamas procesas. Dalyvaujant „Teachers Lead Tech“ programoje, mokantis nuo paprastų iki sudėtingesnių programavimo elementų, vyksta nuolatinis augimas per mokymąsi ir praktiką. Tai stiprina pasitikėjimą ir technologinės kūrybos įgūdžius. Ši technologinė kūryba gali būti jungiama su matematika, pasaulio pažinimu, muzika, daile. Mokytojai neturi atsilikti nuo išmaniosios kartos vaikų, tad ši programa – tobulėjimas pačiam mokytojui, o programavimo pritaikymas pamokoje – vaikų kūrybiškumo ugdymas jiems įdomia veikla“, – sako Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Odeta Jankauskienė.

Iš viso programą sudaro 18 praktinių srautinių virtualių užsiėmimų ir 18 virtualių konsultacijų. Mokytojai turi prieigą prie programos platformos (e-vadovėlio) su mokymo(si) turiniu, video instrukcijomis, praktinių užsiėmimų video įrašais, dalomąja medžiaga vaikams, teminėmis prezentacijomis. 

Pasidalinkite
Scroll to Top