Tarybos posėdžiai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžių informacija

Sonata Jurgilienė

8 446 62814

Trumpasis: 414

8 655 48314

sonata.jurgiliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 220

Posėdžių kalendorius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, didžioji posėdžių salė

2020 m. rugsėjo 9 d.

10.00 val.

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-240) Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-246) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-247) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-255) Dėl Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-250) Dėl UAB „Sensus Oil“  paraiškos įtraukimo į Planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-251) Dėl Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-257) Dėl vidutinių kietojo kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-248) Dėl Taksi stotelių įrengimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-256) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-217 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-249) Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-253) Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-258) Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-254) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-245) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-252) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Sungailiškių k., Sungailiškių g. 30, paskirties keitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-244) Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės „Aušros“ progimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-243) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Lauksargių seniūnijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-242) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-121) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-241) Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio skyriaus vedėja)
 22. (TSP-259) Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo. (Pranešėjas Mindaugas Piečia, Kultūros skyriaus specialistas).

Informacijos:

 1. Apie LR Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimą Nr. (5.4.)-TR4-34.
 2. Apie LR Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimą Nr. (5.4.)-TR4-37.
 3. Apie Tauragės rajono savivaldybės Socialdemokratų frakcijos 2020 rugpjūčio 21 d. tarnybinį pranešimą.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, didžioji posėdžių salė

2020 m. liepos 29 d.

10.00 val.

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-223) Dėl žemės sklypų priskyrimo visuomenės poreikiams. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-219) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Geodezijos ir GIS skyriaus vyr. specialistas)
 4. (TSP-234) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1-1698 „Dėl Tauragės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Geodezijos ir GIS skyriaus vyr. specialistas)
 5. (TSP-231) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-374 ,,Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“ pakeitimo.  (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 6. (TSP-232) Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-235) Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-229) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-237) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo  Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-233) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-238) Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12.  (TSP-228) Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-236) Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-217) Dėl savivaldybės būsto pardavimo A. V. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-222) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. S. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16.  (TSP-224) Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.  (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17.  (TSP-221) Dėl sutikimo priimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn dovanojamą turtą – elektromobilių įkrovimo stotelę. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-220) Dėl sutikimo priimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn dovanojamą turtą – skulptūrą „Sėkmės deivė“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-218) Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.  (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20.  (TSP-227) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 21. (TSP-225) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-376  ,,Dėl Tauragės rajono  savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 22. (TSP-226) Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Tauragės meno mokykloje ir sporto centre nustatymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 23. (TSP-230) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metais nustatymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 24. (TSP-239) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, didžioji posėdžių salė

2020 m. birželio 30 d.

10.00 val.

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2. (TSP-187) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

3. (TSP-188) Dėl Tauragės rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

4. (TSP-189) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

5. (TSP-190) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-324 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

6. (TSP-191) Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

7. (TSP-192) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-1073 „Dėl Išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

8. (TSP-204) Dėl pritarimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Tauragės miesto gatvių infrastruktūros modernizavimas“ rengimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

9. (TSP-196) Dėl pritarimo teikti paraiškas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

10. (TSP-194) Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų Tauragėje, Moksleivių al. 12 ir Stoties g. 25, energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

11. (TSP-213) Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

12. (TSP-197) Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto dalies pirkimą neskelbiamų derybų būdu. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

13. (TSP-195) Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

14. (TSP-193) Dėl savivaldybės būsto pardavimo R. N. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

15. (TSP-201) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų Tauragėje, Ateities tak. 26-2, pritaikymo neįgaliojo poreikiams. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

16. (TSP-198) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

17. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Tauragėje, Jūros skg. 1, Jūros g. 57 ir Jūros g. 59, nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

18. (TSP-200) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

19. (TSP-202) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

20. (TSP-203) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

21. (TSP-186) Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1-1873 „Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano patvirtinimo“, dalies korektūros patvirtinimo. 

22. (TSP-212) Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijų teikiamiems projektams. (Pranešėja Ramutė Noreikienė, Kaimo reikalų skyriaus vedėja)

23. (TSP-215) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Mindaugas  Mikutavičius, vyr. specialistas)

24. (TSP-205) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

25. (TSP-207) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-273 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

26. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

27. (TSP-208) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

28. (TSP-209) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

29. (TSP-210) Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

30. (TSP-214) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

31. (TSP-211) Dėl piniginės premijos už aukštą meistriškumą skyrimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

 

Posėdžių transliacijos

Tarybos posėdžių protokolai

Tarybos narių nepriimtų nusišalinimų sąrašas

Scroll to Top
Skip to content