Tarybos posėdžiai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžių informacija

sj

Sonata Jurgilienė

8 655 48314

Kabineto Nr. 220

Planuojamas tarybos posėdis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2023 m. vasario 1 d.

10.00 val.

Didžioji savivaldybės posėdžių salė

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-31) Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 3. (TSP-30) Dėl 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 4. (TSP-14) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 5. (TSP-25) Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-17) Dėl Tauragės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 7. (TSP-18) Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės rajono vietos veiklos grupei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-21) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-187 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Mažonų rytas“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-19) Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-20) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Pakrantės g. 2, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-28) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Jūros upės pakrantės infrastruktūros, mažosios architektūros elementų ir sakralinio statinio (Lurdo) įrengimas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-29) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Žaliosios energijos naudojimo skatinimas Baltijos regione per STEAM atviros prieigos centro laboratorijų įveiklinimą ir plėtrą“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-27) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Mokėk kiek išmeti“ atliekų sistemos modelio pilotavimas Pietų Baltijos regiono savivaldybėse“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-6) Dėl pritarimo Lauksargių globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 15. (TSP-7) Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 16. (TSP-11) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 17. (TSP-26) Dėl pavedimo Tauragės šeimos gerovės centrui. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 18. (TSP-23) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės centre nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 19. (TSP-13) Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-4) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 21. (TSP-5) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 22. (TSP-15) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 23. (TSP-9) Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 24. (TSP-24) Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 25. (TSP-10) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 26. (TSP-12) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 27. (TSP-32) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Dovydas Kaminskas, Savivaldybės meras)
 28. (TSP-34) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Gintarė Rakauskienė, Administracijos direktorė)
 29. (TSP-16) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-374 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4513 Mažonai–Šakvietis–Šilalė ruožo nuo 0,012 iki 1,614 km, kuriam Mažonų kaime suteiktas Vilties gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas įrengiant taką“ ir „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4524 Tauragė–Norkaičiai ruožo nuo 2,300 iki 3,400 km, kuriam Norkaičių kaime suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas įrengiant taką“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybų skyriaus vedėjas)
 30. (TSP-8) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, Teisės skyriaus vyr. specialistas)
 31. (TSP-22) Dėl atstovo delegavimo į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą. (Pranešėja Aušra Kulikauskienė, Mero patarėja)
 32. (TSP-2) Dėl pritarimo Tauragės  rajono  savivaldybės  Kontrolės ir audito  tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja  Savivaldybės kontrolierė Kostė Čiapienė)
 33. (TSP-33) Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriui. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
 34. (TSP-3) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Kontrolės komiteto pirmininkas Darius Petrošius)

Posėdžių transliacijos

Įvykę tarybos posėdžiai

2022 m. gruodžio 21 d.

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-338) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 152,58 iki 152,77 km kapitalinis remontas“. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-340) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui ir įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-326) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stojimui į Tauragės miesto vietos veiklos grupę. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-345) Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Teisės skyriaus specialistė)
 6. (TSP-346) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-336) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-344) Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-335) Dėl Tauragės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-339) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 d. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-218 „Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus  ir energinio audito ataskaitas“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-347) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-202 ,,Dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“  finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-342) Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-348) Dėl negyvenamojo pastato nuomos. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-325) Dėl inžinerinių statinių – kelių – perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-324) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-318) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.1-232 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo“. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-319) Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės  mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ugdymo programas  ir turinčiose specialiąsias grupes-klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 18. (TSP-343) Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 19. (TSP-316) Dėl Tauragės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 20. (TSP-317) Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 21. (TSP-320) Dėl pavedimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti asmenų, neturinčių aštuoniolikos metų, mokymosi galimybes Tauragės suaugusiųjų mokymo centre. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 22. (TSP-322) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 23. (TSP-323) Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 24. (TSP-321) Dėl Tauragės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 25. (TSP-327) Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 26. (TSP-328) Dėl Lauksargių globos namų nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 27. (TSP-330) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 28. (TSP-329) Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 29. (TSP-341) Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 30. (TSP-333) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 31. (TSP-337) Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 32. (TSP-332) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 33. (TSP-331) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Papušynio pušis) schemos patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė
 34. (TSP-334) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės prisijungimui prie Europos Sąjungos Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos. (Pranešėja Agnė Petrošiūtė, Administracijos patarėja)

2022 m. lapkričio 16 d.

DARBOTVARKĖ
 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-292) Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūrai. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 3. (TSP-293) Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-301) Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-302) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-303) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-92 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Gediminas Kurlinkus, Statybos skyriaus specialistas)
 7. (TSP-291) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-104 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tomas Šimašius, Statybos skyriaus vyr. specialistas)
 8. (TSP-309) Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai ir Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tomas Šimašius, Statybos skyriaus vyr. specialistas)
 9. (TSP-294) Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 10. (TSP-297) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-25 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 11. (TSP-298) Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 12. (TSP-300) Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su pabėgėlių priėmimo centru sudarymui. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 13. (TSP-295) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybei pasirašyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 14. (TSP-314) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-63 „Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 15. (TSP-296) Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo. (Pranešėja Soneta Blankaitė, Mero patarėja)
 16. (TSP-288) Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-289) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo programai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 18. (TSP-290) Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centrui dalyvauti Specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti Regioniniais centrais, atrankoje ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 19. (TSP-299) Dėl Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 20. (TSP-311) Dėl inžinerinių statinių – takų – perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-312) Dėl inžinerinių statinių – kelių – perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-310) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, viešajai įstaigai Tauragės ligoninei ir viešajai įstaigai Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-304) Dėl socialinio būsto fondo plėtros. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-306) Dėl tauragės rajono savivaldybės  tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-145 „Dėl viešame aukcione parduodamo tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-307) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte ,,Vietos valdžios, bendruomenių ir verslo bendradarbiavimas, pereinant prie netaršios energetikos ir transporto naudojimo“ partnerio teisėmis. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-308) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-313) Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų suteikimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 28. (TSP-305) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Papušynio pušis) schemos patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)

2022 m. rugsėjo 28 d.

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-280) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 3. (TSP-269) Dėl Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso organizavimo, valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų etatų normatyvų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 4. (TSP-266) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-45 ,,Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 5. (TSP-279) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų nuomos paslaugų kainų nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-283) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-267) Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-265) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-286) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-268) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo  turto – patalpų Tauragėje, Prezidento g. 27, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-274) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-285) Dėl Tauragės miesto darnaus judumo veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo. (Pranešėjas Gediminas Kurlinkus, Statybos skyriaus vyr. specialistas)
 13. (TSP-281) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-284) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-92 „ Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių  tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-272) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-379 „ Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 16. (TSP-270) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-84 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 17. (TSP-271) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 18. (TSP-273) Dėl maitinimo ir medikamentų išlaidų normų Lauksargių globos namuose (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 19. (TSP-278) Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-264) Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 21. (TSP-276) Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 22. (TSP-282) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 23. (TSP-277) Dėl 2021 m. birželio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-216 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
 24. (TSP-275) Dėl Tauragės rajono savivaldybės (Lietuva) ir Lutsko miesto (Ukraina) bendradarbiavimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 25. (TSP-261) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 26. (TSP-262) Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojo rezidentūros studijų kainos apmokėjimui. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 27. (TSP-263) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo 1-219 „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojų rezidentūros studijų kainos apmokėjimui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 28. PAPILDOMAS (TSP-287) Dėl sutikimo perduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

2022 m. rugpjūčio 31 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-239) Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-236) Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-234) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-255) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-46 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-230) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-241) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-233) Dėl pritarimo Tauragės miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 9. (TSP-259) Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime. (Pranešėjos Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja; Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 10. (TSP-253) Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 11. (TSP-254) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. 1-146 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 12. (TSP-229) Dėl 2021 m. birželio 23 d.  Tauragės rajono savivaldybės  tarybos  sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės  centre nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 13. (TSP-228) Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 14. (TSP-231) Dėl savivaldybės atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 15. (TSP-232) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelio tarp Dvaro g. ir Malūno g. Ringių kaime Tauragės rajono savivaldybėje  kapitalinis remontas“. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 16. (TSP-246) Dėl UAB ,,Jupiter Bach Lietuva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 17. (TSP-251) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen., Butkelių k. gatvei. (Pranešėjas Nerijus Urbutis, Architektūros ir geodezijos sk. specialistas)
 18. (TSP-238) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 19. (TSP-244) Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 20. (TSP-240) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 21. (TSP-245) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-256) Dėl Visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-257) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-341 „Dėl pritarimo Tauragės miesto darnaus  judumo plano parengimui ir komiteto sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-258) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio tinklų įrengimas ir vandens gerinimo įrenginių statyba Šakviečio kaime Tauragės rajone“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-237) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-250) Dėl savivaldybės buto pardavimo V. Š. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-247) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-248) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-243) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-235) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-249) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-242) Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-252) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Eugenija Žiauberienė, savivaldybės administracijos vyr., vyr. specialistė)

2022 m. liepos 7 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-216) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 3. (TSP-215) Dėl pritarimo Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 4. (TSP-218) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-257 „Dėl Pasiūlymų dėl Tauragės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 5. (TSP-210) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 6. (TSP-211) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 7. (TSP-227) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 8. (TSP-225) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus specialistė)
 9. (TSP-226) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus specialistė)
 10. (TSP-224) Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 11. (TSP-195) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 12. (TSP-196) Dėl finansinės paramos skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojų rezidentūros studijų kainos apmokėjimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 13. (TSP-212) Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Tauragės rajono savivaldybės administracijai suteikimo. (Pranešėja Milda Kliunkienė Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja)
 14. (TSP-221) Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Tauragės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-214) Dėl pritarimo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose esančių paminklų demontavimui. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 16. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-120 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-203) Dėl suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo organizatoriaus skyrimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 18. (TSP-201) Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 19. (TSP-202) Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 20. (TSP-204) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-100 ,,Dėl maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 21. (TSP-205) Dėl maitinimo paslaugos kainos nustatymo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ darbuotojams. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 22. (TSP-223) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 23. (TSP-220) Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 24. (TSP-197) Dėl trumpalaikės socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centre kainų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 25. (TSP-198) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-421 „Dėl Paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms, auginančioms keturis ir daugiau vaikų, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 26. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-288 „Dėl Globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 27. (TSP-209) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-213) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-222) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriuose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-200) Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. B. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-219) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-207) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-208) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 34. (TSP-217) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės narystei Tvarių savivaldybių asociacijoje. (Pranešėja Agnė Petrošiūtė, Administracijos patarėja)

2022 m. gegužės 25 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-190) Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininke. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 3. (TSP-161) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-184) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-192) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario  23 d.  sprendimo Nr.1-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-193) Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-188) Dėl Tauragės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, savivaldybės administracijos vyr. specialistas)
 8. (TSP-177) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-185) Dėl statinių (kioskų) Spaustuvės g. 1, Tauragėje, nuomos. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-176) Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-175) Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-173) Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-172) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-171) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-174) Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-181) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-178) Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-180) Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-186) Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičiuose, Žygaičių g. 26-1. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-179) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-164) Dėl sutarties nutraukimo šalių susitarimu. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-187) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Gaurės sen., Baltrušaičių k., Liepų g. 5, perdavimo panaudos pagrindais Baltrušaičių bendruomenei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-170) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-168) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-169) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-167) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai ir Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-166) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-165) Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-163) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto – komposto dėžių – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono švietimo įstaigoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-189) Dėl pritarimo VšĮ „Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamasis ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-194) Dėl negyvenamojo pastato – garažo – Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Geležinio Vilko g. 12, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-155) Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 33. (TSP-156) Dėl pritarimo Tauragės Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 34. (TSP-157) Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 35. (TSP-160) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 36. (TSP-159) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 37. (TSP-158) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 38. (TSP-191) Dėl Tauragės rajono  savivaldybės trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 39. (TSP-182) Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 40. (TSP-183) Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)
 41. (TSP-162) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)

2022 m. balandžio 27 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-131) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-132) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-134) Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-150) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti naujo profilio stacionarines geriatrijos paslaugas. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 6. (TSP-129) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 7. (TSP-130) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 8. (TSP-120) Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 9. (TSP-121) Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 10. (TSP-122) Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 11. (TSP-123) Dėl pritarimo Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2021metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 12. (TSP-126) Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 13. (TSP-124) Dėl pritarimo Tauragės Skaudvilės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 14. (TSP-125) Dėl pritarimo Tauragės Žygaičių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 15. (TSP-141) Dėl Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 16. (TSP-133) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-135) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 18. (TSP-136) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 19. (TSP-153) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-152) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-298 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-151) Dėl UAB „Tauragės vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos ir plėtros plane, patvirtintame Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1-311 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2017–2019 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“, suderinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-138) Dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-137) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. L. ( duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-147) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-127) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-143) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Lauksargių kaimo bendruomenei „Lauksargiškiai“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-142) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-144) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui „Santaka”. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-149) Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės sergančių sąnarių ligomis bendrijai „Žingsnis“ ir Tauragės diabeto bendrijai „Insula“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-145) Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Trumpoji g. 3-3. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-146) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-148) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-139) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 34. (TSP-140) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 35. (TSP-128) Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo. (Pranešėjas Mindaugas Piečia, Kultūros skyriaus vyr. specialistas)

 

2022 m. kovo 30 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-116 ) Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-117) Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių  tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-104) Dėl UAB ,,Autoturgus Tauragė“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.  (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-74) Dėl pritarimo Tauragės Tarailių progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-72) Dėl pritarimo Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-75) Dėl pritarimo Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-73) Dėl pritarimo Tauragės meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 9. (TSP-76) Dėl pritarimo Tauragės sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 10. (TSP-89) Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 11. (TSP-95) Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 12. (TSP-106) Dėl reprezentacinio Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 13. (TSP-105) Dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinių sporto šakų klubo „SC kova“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 14. (TSP-111) Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir turinčiose specialiąsias klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, vienos dienos vaiko maitinimo mokesčio normų ir abonementinio mokesčio nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 15. (TSP-109) Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą ir Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamas paslaugas užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikams. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 16. (TSP-88) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2022–2024 metų programų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-87) Dėl dalyvaujamojo biudžeto vykdymo Tauragėje tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 18. (TSP-86) Dėl skolinių įsipareigojimų prisiėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 19. (TSP-101) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Mindaugas Mikutavičius, savivaldybės administracijos vyr. specialistas)
 20. (TSP-112) Dėl Tauragės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022-2024 metų programos patvirtinimo. (Pranešėjas Mindaugas Mikutavičius, savivaldybės administracijos vyr. specialistas)
 21. (TSP-114) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 22. (TSP-91) Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas kopijavimo ir pacientų pervežimo paslaugas ir jų įkainių nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 23. (TSP-113) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo plėtros finansavimo ir Tauragės rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėjas Mindaugas Piečia, Kultūros skyriaus vyr. specialistas)
 24. (TSP-103) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-364 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-102) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai teikti vietos projekto „Mažosios infrastruktūros įrengimas prie Balskų užtvankos II etapas“ paraišką. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-82) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Batakių sen., Eidintų k., Santakų g. 17, perdavimo panaudos pagrindais Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenei „Santakai“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-97) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-268 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-81) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės  viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-85) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-92) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-90) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-94) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – kompiuterinės įrangos – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-115) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Rimantė- Zuokaitė-Gylienė (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 34. (TSP-83) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. M. (duomenys neskelbtini).(Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 35. (TSP-84) Dėl savivaldybės būsto pardavimo D. M. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 36. (TSP-96) Dėl ūkinio pastato dalies pardavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 37. (TSP-93) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 38. (TSP-98) Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 39. (TSP-99) Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 40. (TSP-100) Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 41. (TSP-80) Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 42. (TSP-107) Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 43. (TSP-110) Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 44. (TSP-108) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-378 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Tauragės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 45. (TSP-79) Dėl Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 46. (TSP-77) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Pranešėjas Viktoras Kovšovas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas)
 47. (TSP-78) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos plano (Pranešėjas Viktoras Kovšovas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas)

PAPILDOMI:

 1. (TSP-118 ) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai teikti vietos projekto „Infrastruktūros pritaikymas Pagramančio miestelio gyventojams ir turistams“ paraišką. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 2. (TSP-119) Dėl  maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)

2022 m. vasario 23 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-66) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-67) Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-55) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, vyr. specialistas)
 5. (TSP-61) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-62) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-63) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-64) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-52) Dėl saulės elektrinių išdėstymo žemės sklypuose Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Griežpelkių II k. ir Kreivėnų k., specialiojo plano rengimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-45) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-49) Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 12. (TSP-59) Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 13. (TSP-65) Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 14. (TSP-51) Dėl Tauragės „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 15. (TSP-47) Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 16. (TSP-48) Dėl reprezentacinio Tauragės „Volano“ sporto klubo dalinio finansavimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 17. (TSP-50) Dėl Tauragės  rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Danguolė Petkienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 18. (TSP-60) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Danguolė Petkienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 19. (TSP-37) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-38) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 21. (TSP-53) Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-54) Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-39) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-41) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-40) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir  Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-58) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės kultūros centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-44) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-43) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-267 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-57) Dėl vietos valdžios atstovo delegavimo į Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybą. (Pranešėja Rita Matemaitienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 30. (TSP-56) Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą. (Pranešėja Rita Matemaitienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 31. (TSP-42) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)
 32. (TSP-46) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Vaida Petrauskienė, Vyr. specialistė)

2022 m. sausio 26 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-32) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. (Pranešėja Nijolė Šlefendoraitė Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 3. (TSP-34) Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projekto. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-12) Dėl iš antrųjų varžytinių neparduoto turto paėmimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 5. (TSP-18) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus specialistė)
 6. (TSP-5) Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 7. (TSP-6) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 8. (TSP-7) Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 9. (TSP-8) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 10. (TSP-17) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-368 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 11. (TSP-9) Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 12. (TSP-10) Dėl pritarimo Lauksargių globos namų direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 13. (TSP-31) Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 14. (TSP-27) Dėl socialinio būsto suteikimo išimties tvarka L. K. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 15. (TSP-19) Dėl skyrimo į Tauragės rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 16. (TSP-22) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkosaprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Karolina Kisnėrienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 17. (TSP-11) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 18. (TSP-21) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 19. (TSP-35) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Gintarė Rakauskienė, Administracijos direktorė)
 20. (TSP-33) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Dovydas Kaminskas, Savivaldybės meras)
 21. (TSP-2) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Kostė Čiapienė, Savivaldybės kontrolierė)
 22. (TSP-3) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
 23. (TSP-4) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo. (Pranešėjas Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
 24. (TSP-13) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos sekretorė)
 25. (TSP-24) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tauragės r. sav., Gaurės sen., Kunigiškių k. v. blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 26. (TSP-25) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tauragės r. sav., Gaurės sen., Gaurės k. v. blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 27. (TSP-14) Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ rengimui ir įgyvendinimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-30) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-15) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gaisrų gesinimo automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-20) Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – gaisrinių automobilių – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-28) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-26) Dėl sutikimo įrengti šilumos siurblį. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-23) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Šakviečio k., Mokyklos g. 4, perdavimo panaudos pagrindais Šakviečio apylinkės bendruomenės centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 34. (TSP-29) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Aukštupių k., Šviesos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Aukštupių kaimo  bendruomenei „Aukštadabrupis“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 35. (TSP-1) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės  viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 36. (TSP-16) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – krepšinio stovų – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 37. (TSP-36) Dėl premijos skyrimo už aukštą meistriškumą. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė)

2021 m. gruodžio 22 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-358) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-348) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-169 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-344) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-345) Dėl pritarimo Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos organizacinei struktūrai. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 6. (TSP-346) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 7. (TSP-360) Dėl Tauragės kultūros centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-359) Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-361) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės kultūros centre nustatymo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-362) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-363) Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 12. (TSP-347) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-350) Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-341) Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-349) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-352) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-355) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-354) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – vėdinimo ir kondicionavimo sistemų –  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Žalgirių ir „Versmės“ gimnazijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-353) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – buto Tauragėje, J. Tumo – Vaižganto g. 144-19, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-351) Dėl leidimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui registruoti įrengtą sąvartyno dujų surinkimo sistemą Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro panaudos pagrindais valdomame žemės sklype Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kaupių k. 4. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-356) Dėl įgaliojimų suteikimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-357) Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Tauragės rajono gyventojams dydžių nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 23. (TSP-343) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 24. (TSP-340) Dėl vienkartinės pašalpos gausiai šeimai skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 25. (TSP-342) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

Tarybos posėdžių protokolai

Tarybos narių nepriimtų nusišalinimų sąrašas

Scroll to Top