Tarybos posėdžiai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžių informacija

Sonata Jurgilienė

8 446 62814

Trumpasis: 414

8 655 48314

sonata.jurgiliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 220

Posėdžių kalendorius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, didžioji posėdžių salė

2020 m. birželio 30 d.

10.00 val.

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2. (TSP-187) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

3. (TSP-188) Dėl Tauragės rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

4. (TSP-189) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

5. (TSP-190) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-324 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

6. (TSP-191) Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

7. (TSP-192) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-1073 „Dėl Išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

8. (TSP-204) Dėl pritarimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Tauragės miesto gatvių infrastruktūros modernizavimas“ rengimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

9. (TSP-196) Dėl pritarimo teikti paraiškas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

10. (TSP-194) Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų Tauragėje, Moksleivių al. 12 ir Stoties g. 25, energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

11. (TSP-213) Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

12. (TSP-197) Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto dalies pirkimą neskelbiamų derybų būdu. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

13. (TSP-195) Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

14. (TSP-193) Dėl savivaldybės būsto pardavimo R. N. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

15. (TSP-201) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų Tauragėje, Ateities tak. 26-2, pritaikymo neįgaliojo poreikiams. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

16. (TSP-198) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

17. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Tauragėje, Jūros skg. 1, Jūros g. 57 ir Jūros g. 59, nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

18. (TSP-200) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

19. (TSP-202) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

20. (TSP-203) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

21. (TSP-186) Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1-1873 „Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano patvirtinimo“, dalies korektūros patvirtinimo. 

22. (TSP-212) Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijų teikiamiems projektams. (Pranešėja Ramutė Noreikienė, Kaimo reikalų skyriaus vedėja)

23. (TSP-215) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Mindaugas  Mikutavičius, vyr. specialistas)

24. (TSP-205) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

25. (TSP-207) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-273 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

26. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

27. (TSP-208) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

28. (TSP-209) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

29. (TSP-210) Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

30. (TSP-214) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

31. (TSP-211) Dėl piniginės premijos už aukštą meistriškumą skyrimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

 

Posėdžių transliacijos

Tarybos posėdžių protokolai

Tarybos narių nepriimtų nusišalinimų sąrašas

Scroll to Top
Skip to content