Tarybos komitetai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetai

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
 1. Rima Bandzinaitė-Latožienė (komiteto pirmininkė)
 2. Virginija Eičienė (komiteto pirmininko pavaduotoja)
 3. Tomas Alijošius
 4. Efrema Bitinienė
 5. Sigitas Kancevyčius
 6. Stasys Lapė
 7. Vilmantas Liorančas
 8. Robertas Piečia
Informacija:
EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
 1. Giedrė Stulginskienė (komiteto pirmininkė)
 2. Vidas Bičkus (komiteto pirmininko pavaduotojas)
 3. Kęstutis Balašaitis
 4. Vaclovas Karbauskis
 5. Viktoras Kovšovas
 6. Sigitas Mičiulis
 7. Darius Petrošius
 8. Darius Stankus
Informacija:
KONTROLĖS KOMITETAS
 1. Darius Petrošius (komiteto pirmininkas)
 2. Darius Stankus (komiteto pirmininko pavaduotojas)
 3. Virginija Eičienė
 4. Raimondas Matemaitis
 5. Vidas Bičkus
Informacija:
SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS
 1. Jolanta Skrodenienė (komiteto pirmininkė)
 2. Raimondas Matemaitis (komiteto pirmininko pavaduotojas)
 3. Rita Grigalienė
 4. Linas Janušonis
 5. Eugenijus Margis
 6. Matas Petraitis
 7. Pranas Petrošius
 8. Eglė Ramanauskaitė
Informacija:
BENDRI KOMITETŲ POSĖDŽIAI
Informacija:
Scroll to Top