Tarybos komisijos

Tauragės rajono savivaldybės tarybos komisijos

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
MOKESČIŲ LENGVATŲ PAGAL ATSKIRUS PRAŠYMUS SVARSTYMO KOMISIJA
Informacija:

1.

Virginija Eičienė

Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė)

2.

Vidas Bičkus

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

3.

Petras Kulikauskas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas (komisijos narys)

4.

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos narė)

5.

Darius Petrošius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

6.

Tomas Raulinavičius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos narys)

7.

Rimantė Zuokaitė-Gylienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė (komisijos narė)

Informacija ruošiama.

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA
Informacija:
1.

Jolanta Skrodenienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė (komisijos pirmininkė)

2.

Kęstutis Petkus

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas (komisijos pirmininko pavaduotojas)

3.

Nerijus Bardzilauskas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės rajono ir Pagėgių filialo pirmininkas

(komisijos narys)

4.

Rita Grigalienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė

5.

Jolanta Katauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

6.

Virginija Eičienė

Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja

7.

Algė Norvaišaitė

Tauragės ratukų sąjungos narė

8.

Ligita Rimkuvienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

9.

Irmina Ambrozevičienė

Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijos pirmininkė

10.

Silvija Žukauskienė

Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijos ,,Prasmė’’ pirmininkė

11.

Violeta Žūtautienė

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės  filialo pirmininkė

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

ETIKOS KOMISIJA
Informacija:
1.

Rita Grigalienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos pirmininkė)

2.

Kostas Bernotas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Trepų seniūnaitijos seniūnaitis (komisijos narys)

3.

Andžela Jakienė

Tauragės rajono savivaldybės gyventoja (komisijos narė)

4.

Laura Mėlinavičienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Pagramančio seniūnaitijos seniūnaitė (komisijos narė)

5.

Rita Miliškevičienė

Tauragės rajono savivaldybės gyventoja (komisijos narė)

6.

Jolanta Skrodenienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos narė)

7.

Gintarė Stulgienė

Tauragės rajono savivaldybės gyventoja (komisijos narė)

8.

Jolanta Vaitiekienė

Tauragės rajono kaimo bendruomenė „Žygava“ narė (komisijos narė)

9. 

Jolita Vilimaitienė

Tauragės rajono savivaldybės gyventoja (komisijos narė)

2022 metai:

2021 metai:

2020 metai:

Darbotvarkės:
  1. Dėl gauto atsakymo iš VTEK ir rekomendacijų pateikimo savivaldybės tarybos nariams. 
  2. Dėl tarybos narių nedalyvavimo komisijos, komitetų,  tarybos darbe (spalio  mėn. ) . Pranešėja J. Vilimaitienė.
  3. Kiti klausimai.
 1. Tarybos narių Viešųjų ir privačių interesų deklaracijų nagrinėjimas pagal pateiktus nusišalinimus tarybos posėdžio metu (rugpjūčio mėn. rugsėjo mėn.) . R. Grigalienė
 2. Dėl tarybos narių nedalyvavimo komisijos, komitetų, tarybos darbe (rugsėjo mėn. ) . Pranešėja J. Vilimaitienė.
 3. Kiti klausimai.

1. Tarybos narių Viešųjų ir privačių interesų deklaracijų nagrinėjimas pagal pateiktus nusišalinimus tarybos posėdžio metu. Peržiūrima liepos mėn., rugpjūčio mėn. tarybos metu pareikšti nusišalinimai.  

2. Dėl tarybos narių nedalyvavimo komisijos, komitetų,  tarybos darbe (birželio mėn., liepos, rugpjūčio mėn. ) . Pranešėja J. Vilimaitienė.

3. Kiti klausimai.

 1. Tarybos narių Viešųjų ir privačių interesų deklaracijų nagrinėjimas pagal pateiktus nusišalinimus tarybos posėdžio metu. Peržiūrima gegužės mėn. tarybos metu pareikšti nusišalinimai.
 2. Dėl tarybos narių nedalyvavimo komisijos, komitetų,  tarybos darbe (gegužės mėn.) . Pranešėja J. Vilimaitienė.
 3. Kiti klausimai.
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Informacija:
1.

Viktoras Kovšovas

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys  (komisijos pirmininkas)      

2.

Kęstutis Balašaitis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)      

3.

Rimantė Gailienė

Tauragės rajono savivaldybės gyventoja (komisijos narė)

4.

Palmyra Gylienė

Tauragės miesto bendruomenės „Tauragės Jovarai“ pirmininkė (komisijos narė)

5.

Juozas Jankevičius

Tauragės rajono savivaldybės gyventojas (komisijos narys)      

6.

Linas Janušonis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys  (komisijos narys)       

7.

Kęstutis Mockaitis

Tauragės miesto bendruomenės “Tarailių ratas“ narys (komisijos narys)      

8.

Eugenija Žiauberienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (komisijos narė)

9.

Darius Bredelis

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Jovarų seniūnaitijos seniūnaitis (komisijos narys)

Sprendimas dėl Tauragės rajono Antikorupcijos komisijos sudarymo

TAURAGĖS RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJA
Informacija:

1.

 Dovydas Kaminskas

Tauragės rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas)

2.

Vidas Bičkus

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

3.

Virginija Eičienė

 Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos narė)

4.

Sigitas Mičiulis

 Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

5.

Danutė Naujokienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja (komisijos narė)

6.

Pranas Petrošius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

7.

Laima Pikčiūnienė

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus kraštotyros vyriausioji bibliografė;

8.

Giedrė Stulginskienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos narė)

9.

Eugenijus Šaltis

Pedagogas, literatas, visuomenės veikėjas

10.

Romualdas Vaitkus

Tauragės krašto  muziejaus „Santaka“ direktorius

Tauragės rajono Garbės piliečio vardo komisija apsvarsto pateiktą siūlymą suteikti garbės piliečio vardą ar Garbės ženklą už nuopelnus Tauragės rajonui ir paskelbia kandidatūrą vietinėje žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto svetainėje. Garbės piliečio vardas asmeniui suteikiamas komisijos teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu.

Informacija ruošiama.

NEPANAUDOTŲ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI PANAUDOJIMO KITOMS SAVARANKIŠKOSIOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS FINANSUOTI KOMISIJA
Informacija:

1.

Dovydas Kaminskas

Tauragės rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas)

2.

Virginija Eičienė

Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos narė)

3.

Ignas Kymantas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas (komisijos narys)

4.

Darius Petrošius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas (komisijos narys)

5.

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos narė)

6.

Ligita Rimkuvienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos narė)

7.

Jolanta Skrodenienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė (komisijos narė)

8.

Giedrė Stulginskienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė (komisijos narė)

9.

Albina Senkuvienė

Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas asmuo – komisijos narys

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA
Informacija:
.

Ligita Rimkuvienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė)

2.

Andrius Kačergius

Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro gydytojas psichiatras (komisijos narys)

3.

Lina Malinauskienė

Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro socialinė darbuotoja (komisijos narė)

4.

Reda Šegždienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė (komisijos narė)

5.

Violeta Žūtautienė

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės skyriaus pirmininkė (komisijos narė)

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA
Informacija:
 1. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 2. Lina Baziliauskienė – Tauragės šeimos gerovės centro direktorė, pirmininko pavaduotoja;
 3. Daiva Genienė – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
 4. Linas Janušonis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys;
 5. Jonas Jatautas – Tauragės Žalgirių gimnazijos direktorius;
 6. Jolanta Mockaitienė – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;
 7. Rita Matemaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 8. Jovita Miškenienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
 9. Inga Meištininkaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos  Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 10. Doloresa Sergejevienė – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Tauragės socialinių paslaugų centro psichologė;
 11. Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
 12. Žydrūnas Stumbra – priklausomybių ligų konsultantas;
 13. Jūratė Veisienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;
 14. Raimonda Žvynakienė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veikos skyriaus vyriausioji tyrėja.

2020 m. Tauragės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija posėdžiavo 2020 m. gruodžio 31 d. Posėdžio metu aptartas 2020 – 2022 metų komisijos veiklos planas. Narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos įgyvendinimo veiklas pristatė Tauragės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Genienė, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėja Raimonda Žvynakienė, Tauragės šeimos gerovės centro direktorė Lina Baziliauskienė, priklausomybių ligų konsultantas Žydrūnas Stumbra.

                      2020 m. Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vykdė sveikatingumo prevencinę programą „Stipresni už priklausomybę”. Programos tikslas – stabdyti ir sumažinti neteisėtą psichoaktyvių medžiagų (tabako, alkoholio ir narkotikų) disponavimą, vartojimą jaunimo tarpe, stiprinant ir kitų visuomenės narių teisinį sąmoningumą, atsakomybę prieš įstatymą, socialinį aplinkos saugumo jausmą. Programoje buvo numatytos įvairios veiklos, tačiau dėl paskelbto karantino nevisas priemones pavyko įgyvendinti. 

2020 Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  surengė15 paskaitų švietimo įstaigose „Teisinė atsakomybė”.  Vyko 20 reidų prie mokyklų, dėl rūkančiųjų mokyklos teritorijoje,. Suorganizuotas piešinių konkursas „Rinkis teisingą gyvenimą“, kuriame dalyvavo visų švietimo įstaigų vaikai. 

2020 m. Visuomenės sveikatos biuro specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temomis per 2020 m. suorganizavo 36 pranešimus, paskaitas, kuriose dalyvavo 914 mokinių, surengė, parašė 19 pranešimų, publikacijų, parengė 39 stendus – plakatus, išplatino 434 atmintines, vaikų vasaros stovyklose vedė paskaitas „Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“ tema, dalyvavo 123 mokiniai.

Visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje, 2020 m. 20 kartų dalyvavo ir supažindino alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temomis ir teisės aktais mokyklų  bendruomenes, o susirinkimų metu – vaikų tėvus.

Tauragės r. sav. visuomenės sveikatos biuras vykdo Ankstyvosios intervencijos programą, skirtą nereguliariai vartojantiems/ eksperimentuojantiems psichiką veikiančiomis medžiagomis, išskyrus tabaką, 14-21 amžiaus jaunuoliams. Dėl epidemiologinės situacijos šiemet nebuvo galimybių organizuoti grupinius užsiėmimus pagal patvirtintą metodiką.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. teikiame individualias bei grupines psichikos sveikatą stiprinančias psichologų paslaugas, įskaičiuojant ir konsultacijas dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo. Suteiktos 193 individualios konsultacijos bei 37 grupinės konsultacijos (jose dalyvavo 367 asmenys).

 Komisija aptarė narkotikų prevencijos organizavimo rajone klausimą. Nutarta, kad būtina apklausti rajono gydymo, švietimo, socialines įstaigas apie iškylančias problemas prevencijos klausimais, poreikius, bendradarbiavimą. Šioms įstaigoms pateikta anketa. Rezultatai yra gauti, išanalizuoti ir pateikti komisijos nariams susipažinti. Rezultatai bus aptarti per pirmą 2020 metų komisijos posėdį.

Komisija pageidauja mokymų, konferencijų, susitikimų narkotikų prevencijos veiklos organizavimo, renginių organizavimo klausimais. Visuomenės sveikatos biuras planuoja organizuoti mokymus, paskaitas, kviesti lektorius. Komisijos nariai nori dalyvauti šiuose mokymuose. Aptarta galimybė bendradarbiauti su kitų rajonų savivaldybių narkotikų komisijomis. Dar nepriimtas sprendimas, kokia forma ir su kokių savivaldybių narkotikų komisijomis tikslinga užmegzti draugiškus ryšius, pasidalinti patirtimi.

Informacija ruošiama.

PRIVATIZAVIMO KOMISIJA
Informacija:
1. 

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininkė)

 2. 

Tomas Alijošius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininko pavaduotojas)

 3. 

Kęstutis Balašaitis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

4.

Vaclovas Karbauskis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

5

Vilmantas Liorančas

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

6.

Pranas Petrošius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

7.

Robertas Piečia

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

1. Priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) privatizavimo objektų privatizavimo programų projektams;
2. priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) privatizavimo sandorių projektams, išskyrus reguliuojamoje rinkoje sudarytus privatizavimo sandorius;
3. Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo numatytais atvejais priima sprendimą dėl privatizavimo objekto privatizavimo programos sustabdymo ir (ar) pripažinimo, kad ši programa baigta;
4. atlieka ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

 

PETICIJŲ KOMISIJA
Informacija:

1.

Virginija Eičienė

Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė)

2.

Reda Šegždienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė

3.

Efrema Bitinienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos narė)

4.

Sigitas Kancevyčius

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

5.

Darius Stankus

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys  (komisijos narys)

6.

Giedrė Stulginskienė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos narė)

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
Informacija:

1.

Donata Buciūtė

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Tauragės apskritasis stalas“ atstovė

2.

Martynas Dikšaitis

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Tauragės apskritasis stalas“ atstovas

3.

Tadas Kaminskas

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Tauragės apskritasis stalas“ pirmininkas

4.

Dovydas Kaminskas

Tauragės rajono savivaldybės meras

5.

Eimantas Knatauskas

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Tauragės apskritasis stalas“ atstovas

6.

Rūta Rasovaitė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Informatikos skyriaus specialistė 

7.

Julija Paltanavičiūtė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė

8.

Matas Petraitis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys

9.

Eglė Ramanauskaitė

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė

10.

Tomas Raulinavičius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

11.

Neringa Simona Samoškaitė

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Tauragės apskritasis stalas“ atstovė

12.

Paulius Statkus

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Tauragės apskritasis stalas“ atstovas

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba. SJRT nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusių teisės aktų projektų.

Scroll to Top