Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

UAB Tauragės butų ūkio akcijų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise privatizavimas viešo aukciono būdu (vykdomas savivaldybėje), vyksiantis 2020 m. lapkričio 27 d.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas viešo aukciono būdu

Vykdoma: Tauragės rajono savivaldybėje (įmonės kodas 188737457); adresas: Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

179206436 Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės butų ūkis; Prezidento g. 17, Tauragė;

Veikla: nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį

Įstatinis kapitalas tūkst. Eur: Iš viso 320,49, iš jų savivaldybei priklausančių akcijų nominali vertė 320,49.

Turtas, tūkst. Eur: Ilgalaikis turtas 76,299; nebaigta statyba 0,0; finansinis turtas 0,0; Atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys ir išankstiniai apmokėjimai 7,262; Pinigai ir jų ekvivalentai 818,608.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, tūkst. Eur: 787,732.

Nuosavo kapitalo grąža, proc.: 2,2.

Metinė apyvarta, tūkst. Eur: 679,855.

Produkcijos dalis rinkoje, proc.: nėra duomenų.

Darbuotojų skaičius: 46.

Privatizuojamų savivaldybei priklausančių akcijų nominali vertė: 320,49 tūkst. Eur., dalis įstatiniame kapitale, procentais – 100.

Duomenys pateikti iš 2020-04-30 įmonės balanso

Banko sąskaitos numeris mokėjimui už dokumentų rinkinį – LT68 4010 0416 0006 0136, Luminor Bank AB

Parduodamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius  110514 vnt.

Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur

Savivaldybei priklausančių akcijų dalis įstatiniame kapitale – 100%

Akcijų paketas neskaidomas, akcijų paketo pradinė pardavimo kaina 419 320 Eur

Pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 104 830 Eur

Dokumentų rinkinio kaina 145 Eur.

Viešo aukciono dokumentų rinkinys parduodamas 2020-09-15 – 2020-11-23 darbo dienomis 8 – 16 val., Respublikos g. 2, Tauragė,

pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą, pervedus įmoką už dokumentų rinkinį ir pateikus prašymą jį parduoti.

Pinigai, sumokėti už dokumentų rinkinį, negrąžinami ir į pirkimo kainą neįskaitomi.

Objekto apžiūra įsigijus dokumentų rinkinį ir iš anksto susitarus.

Darbuotojas, atsakingas už įmonės apžiūrą: Egidijus Vaitiekus, direktorius, Prezidento g. 17, Tauragė, tel. (8 446) 61711, mob. tel. 8 652 83416

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcione registravimas nuo 2020-11-24 darbo dienomis 8 – 16 val. iki 2020-11-27 10 val., Respublikos g. 2, Tauragė, 201 kab.

Vokus su paraiškomis dalyvauti aukcione pateikti gali tik asmenys, įsigiję dokumentų rinkinį ir turintys sutikimą iš Lietuvos banko priežiūros tarnybos dėl neprieštaravimo įsigyti akcijų paketą bei įrašyti į Potencialių pirkėjų sąrašą.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis atplėšimo laikas 2020-11-27 11 val. Respublikos g. 2, Tauragė, posėdžio salė (IV aukštas).

Atsiskaitymas už akcijų paketą: per 5 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Pardavimo sąlygos: UAB Tauragės butų ūkis yra mokėjimo įstaigos licenciją turinti įmonė, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 24, 25 ir 34 straipsniais, tokią įmonę įsigyjančiam asmeniui (potencialiam pirkėjui) keliami šie reikalavimai:

  1. Potencialus pirkėjas (asmuo, siekiantis tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti 10% ir daugiau mokėjimo įstaigos kapitalo) privalo gauti Lietuvos banko neprieštaravimą, todėl privalo pateikti Lietuvos bankui akcininkų (tiesiogiai ir netiesiogiai įgysiančių bent 10% akcijų) užpildytas anketas ir kitus reikalaujamus dokumentus.
  2. Potencialus pirkėjas (asmuo, siekiantis tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti 10% ir daugiau mokėjimo įstaigos kapitalo) vertinamas pagal šiuos kriterijus:

2.1. Įsigyjančio asmens nepriekaištinga reputacija;

2.2. Asmens, kuris vadovaus mokėjimo įstaigai po įsigijimo, nepriekaištinga reputacija ir patirtis;

2.3. Įsigyjančio asmens finansinis patikimumas;

2.4. Ar bus laikomasi riziką ribojančių reikalavimų;

2.5. Ar įsigijimas nepadidins pinigų plovimo pavojaus.

Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Vilma Bergelienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 673) 34 729, el. paštas vilma.bergeliene@taurage.lt, faksas (8 446) 70 801

Lietuvos banko internetinė svetainė: https://www.lb.lt/

 

Pastaba: pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiko neatvyksta pasirašyti pirkimo – pardavimo sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos registrų kartotinės pažymos. Nepasirašius aukciono laimėtojui pirkimo-pardavimo sutarties, pradinė įmoka ir įmoka už privatizavimo  dokumentų rinkinį negrąžinamos.

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content