Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas dėl Užimtumo didinimo programos vykdymo

Užimtumo didinimo programos tikslas – didinti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos tikslinės grupės užimtumą ir integraciją į darbo rinką.

Programos uždaviniai:

  1. mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių;
  2. ugdyti bedarbių socialinius, darbinius įgūdžius ir padidinti jų galimybes susirasti darbą;
  3. didinti Tauragės rajono gyventojų užimtumą;
  4. mažinti piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių Tauragės rajone.

Užimtumo didinimo programos priemonės:

  1. laikiną užimtumą užtikrinantys nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai, kurie yra neįtraukti į kasdienės priežiūros plotus, taip pat teritorijų tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimo ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas), buitinių ir kitų objektų smulkūs, pagalbiniai statybos ir (ar) remonto darbai, patalpų valymo darbai, užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbiniai darbai, pagalbiniai darbai teikiant socialinės laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims (toliau – darbai);
  2. paslaugos, padedančios asmenims grįžti / integruotis į darbo rinką (perkvalifikavimas, mokymai, sveikatos (įskaitant žalingų įpročių gydymo), atvejo vadybininko, pavėžėjimo paslaugos, lydimoji pagalba) (toliau- paslaugos).

Programa įgyvendinama iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Numatoma vidutinė Užimtumo didinimo programos trukmė asmeniui – 4–6 mėn. (esant nenumatytoms sąlygoms, vidutinė trukmė gali keistis).

Tinkami pareiškėjai  – Savivaldybės administracijos seniūnijos bei Savivaldybės teritorijoje esančios įmonės, įstaigos, organizacijos.

Programos prioritetai:

  1. programos priemonių vykdymas Batakių ir Skaudvilės seniūnijose;
  2. įgyvendinus programą, asmenys įdarbinami nuolatiniam darbui.

Programos finansavimas: Užimtumo didinimo programa finansuojama valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšomis. 2022 m. Užimtumo didinimo programos finansavimas – 110 800  Eur.

  • kai vykdomi darbai, Programos vykdytojui už kiekvieną įdarbintą asmenį mokama subsidija darbo užmokesčiui (apskaičiuota taikant Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį atlygį), taip pat kompensuojamos darbo, darbų saugos priemonių, sveikatos patikrinimo išlaidos (iki 4 proc. nuo Programos vykdytojui mokamos subsidijos darbo užmokesčiui). Programos vykdytojas moka darbo užmokesčio dalį, kurios nekompensuoja mokama subsidija darbo užmokesčiui, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, apskaičiuotas nuo šių priedų, priemokų ar išmokų, kompensaciją už nepanaudotas atostogas;
  • kai vykdomos paslaugos, finansuojamos visos išlaidos, reikalingos paslaugoms teikti. Šios išlaidos priklauso nuo paslaugų gavėjų skaičiaus ir neturi būti didesnės kaip 518 Eur vienam asmeniui.

Planuojamas Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius – 30 asmenų.

Programos vykdytojai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, iki š. m. kovo 10 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijai el. paštu [email protected],  pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką.

 

Paraiškos forma

Programa

Pasidalinkite
Scroll to Top