Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas negyvenamųjų patalpų nuomos konkursas. Nuomos objektas – 12,56 kv. m patalpos Tauragėje, Vytauto g. 141.

Tauragės rajono savivaldybė skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą. Nuomos objektas – 12,56 kv. m patalpos Tauragėje, Vytauto g. 141. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 1,09 Eur per mėnesį. Išnuomojamose patalpose turi būti teikiamos maitinimo paslaugos, jokia kita veikla negali būti vykdoma, karšto maisto gamyba išnuomojamose patalpose draudžiama. Nuomos terminas – 5 metai (su galimybe nuomos sutartį pratęsti iki 10 metų).
Pradinis įnašas turi būti pervestas į Tauragės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT684010041600060136 AB Luminor banke, įmonės kodas 188737457, pradinio įnašo dydis 41,07 Eur.

Fiziniai arba juridiniai asmenys (arba jų atstovai), norintys dalyvauti konkurse, skelbime nurodytu laiku privalo pristatyti paraišką užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešam nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenis); įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims).
2. Adresas (buveinė).
3. Telefono numeris.
4. Banko pavadinimas ir adresas.
5. Sąskaitos numeris ir kodas.
6. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m/mėn (ne mažesnis už pradinį).
7. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jei jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto asmens parašu.
8. Banko išduoto kvito, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, kopija.
9. Kiti konkurso dalyvio manymu reikalingi dokumentai.

Paraiškos dalyvauti konkurse turi būti pateikiamos Tauragės rajono savivaldybės administracijai (Tauragė, Respublikos g. 2, 116 kab.) iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. 17.00 val.
Komisijos posėdis ir vokų atplėšimas vyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybėje, Respublikos g. 2, 204 kab.
Dėl nuomos konkurso taisyklių ir dokumentų rengimo galima pasiteirauti Tauragės rajono savivaldybėje Respublikos g. 2, Tauragė, 301 kab., arba telefonais (8 446) 55 022, (8 675) 61914.

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content