Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas konkursas į UAB „Dunokai“ direktoriaus pareigas

Uždarosios akcinės bendrovės „Dunokai“, Paberžių g. 14 LT-72325 Tauragė, kodas 179340620, valdyba skelbia konkursą į uždarosios akcinės bendrovės „Dunokai“ direktoriaus pareigas.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.

Darbo pobūdis – vadovauti bendrovei, organizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, užtikrinant bendrovės įstatuose nustatytų tikslų ir funkcijų vykdymą.

Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas– 16 (Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo)) baziniais dydžiais ir kintamoji dalis (vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d įsakymu Nr. 5-995 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą vadybos, ekonomikos ar statybos inžinerijos studijų krypties;
 2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ;
 3. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
 4. per pastaruosius 5 metus nebūti atšauktam iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 5. žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Bendrovės įstatus,  bendrovės  visuotinio  akcininkų  susirinkimo  sprendimus,  Bendrovės valdybos sprendimus, personalo vadybą, finansinį planavimą, šiuos nuostatus;
 6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. mokėti dirbti „MS Office“ ar analogiškomis atviro kodo programomis, būti skaitmeniškai raštingam.                         

          Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą, dėl leidimo dalyvauti konkurse direktoriaus pareigoms užimti;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 5. galiojantį vairuotojo pažymėjimą;
 6. savo, kaip bendrovės vadovo veiklos programą;
 7. viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.

Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2021 m. liepos 19 d. 17 val.: elektroniniu paštu [email protected] arba siųsti registruotu laišku UAB „Dunokai“ (Paberžių g. 14, LT-72325 Tauragė). Siunčiant registruotu laišku, ant voko turi būti nurodyta: „Konkursui uždarosios akcinės bendrovės „Dunokai“ direktoriaus pareigoms eiti“.

Informacija teikiama: tel. (8 446) 61785, bei el. paštu [email protected]

Pretendentams, nepateikusiems visų privalomų dokumentų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Apie pokalbio datą ir laiką (kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai) bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

Pasidalinkite
Scroll to Top