Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Konkurso į Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigas datos perkėlimas

Vadovaujantis  Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 33 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, konkurso į Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigas data perkeliama į 2020 m. birželio 10 d.

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content