Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Dėl namo Bažnyčių g. 22, Tauragėje, tinkamos priežiūros ir valdymo užtikrinimo

Įvertinus tai, kad namo Bažnyčių g. 22 butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos, nesudarę jungtinės veiklos sutarties bei atsižvelgiant į tai, kad kitos bendrijos nepareiškė noro valdyti šio namo ir UAB Tauragės butų ūkis atsisakė būti renkamu bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, todėl organizuojamas balsavimas raštu dėl pritarimo, kad namo Bažnyčių g. 22, Tauragėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi būtų išrenkamas UAB Mano Būstas Vakarai:

Balsavimo organizatorius: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius (Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, Tauragė, tel. 8 446 62853, edita.jonikaitiene@taurage.lt).

Svarstomas klausimas: Dėl pritarimo, kad namo Bažnyčių g. 22, Tauragėje, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi būtų išrenkamas UAB Mano Būstas Vakarai.

Balsavimo laikotarpis: nuo 2020-08-27 iki 2020-09-10 (imtinai).

Biuletenio grąžinimo būdai:
1. išsiunčiant paštu Editai Jonikaitienei, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė;
2. pateikiant Tauragės rajono savivaldybės administracijai;
3. išsiunčiant užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą balsavimo raštu biuletenį el. paštu edita.jonikaitiene@taurage.lt

Balsų skaičiavimo data ir vieta: 2020-09-16, Respublikos g. 2, Tauragė, 211 kab. Balsus skaičiuos Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 3 asmenų sudaryta Balsų skaičiavimo komisija. Kviečiame patalpų savininkų atstovą, išrinktą teisės aktų nustatyta tvarka ar kitą patalpų savininką dalyvauti balsų skaičiavime. Prašymas raštu dėl dalyvavimo komisijoje iki 2020-08-21 turi būti atsiųstas paštu Respublikos g. 2, 72255 Tauragė arba el. paštu edita.jonikaitiene@taurage.lt

Informaciją apie teisės aktų nustatyta tvarka atrinktus pretendentus administruoti daugiabučius namus galite rasti tinklalapyje: https://www.taurage.lt, tiksli nuoroda: https://bit.ly/3kzoRcu .
Detali informacija apie balsavimą bus pateikta namo Bažnyčių g. 22 butų ir kitų patalpų savininkams kartu su balsavimo raštu biuleteniu į pašto dėžutes. Pranešimas skelbiamas interneto svetainėje www.taurage.lt → Veiklos sritys → Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė → Skelbimai ir įmetant į namo Bažnyčių g. 22 pašto dėžutes bei pakabinant laiptinėje.

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content