Lygių galimybių užtikrinimas

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija įgyvendindama lygių galimybių politiką  priima anoniminius pranešimus el. paštu [email protected] dėl pažeidimų.

Teisės aktai

Naudinga informacija

Kontaktinis asmuo atsakingas už lygių galimybių įgyvendinimą: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Greta Preikšaitytė, tel. nr. (8 446) 62858, el. p. [email protected] .

Scroll to Top