Žemės ūkis

Tauragės rajono savivaldybės žemės ūkio informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus veiklos nuostatais.
Kaimo reikalų skyriaus vedėja

Ramutė Noreikienė

8 446 61 078

8 686 50 578

ramute.noreikiene@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 405

Žemės ūkio naujienos

Informacija sodininkų bendrijų nariams

Informuojame, kad spalio 15–30 dienomis bus priimami sodininkų bendrijų prašymai …

Skaityti daugiau »
Smulkieji ūkininkai jau gali kreiptis dėl išmokų už karantino laikotarpį

Smulkiesiems ūkininkams vyriausybė numatė specialias vienkartines ir periodines išmokas už …

Skaityti daugiau »
Bičių augintojai gali teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą (cukrų) gauti

Kviečiame bičių augintojus teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą …

Skaityti daugiau »

Ūkininkų ūkio, žemės ūkio valdų registravimas

Atsakingi asmenys:
Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Zita Janušienė

8 673 34 345

8 446 61 056

zita.janusiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 403

Tauragės rajono seniūnijų žemės ūkio specialistai:
Tauragės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Rita Toleikienė

8 446 64 371

rita.toleikiene@taurage.lt

Žygaičių seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Genutė Pielikienė

8 446 44 836

genute.pielikiene@taurage.lt

Mažonų seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Asta Eičienė

8 698 70 587

asta.eiciene@taurage.lt

Skaudvilės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Asta Šėvelienė

8 446 58 247

asta.seveliene@taurage.lt

Batakių seniūnijos* Žemės ūkio specialistė

Dalytė Juozapaitienė

8 446 41 792

dalyte.juozapaitiene@taurage.lt

Lauksargių** seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Jovita Masidunskienė

8 446 41 124

jovita.masidunskiene@taurage.lt

Gaurės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Jodita Eskienė

8 446 46 604

jodita.eskiene@taurage.lt

*  Dirba pirmadienį-trečiadienį visą dieną, ketvirtadienį iki 12 val.
**  Dirba pirmadienį- trečiadienį visą dieną, penktadienį – iki 12 val.

Žemės ūkio technika

Atsakingi asmenys:
Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Daiva Jacikevičienė

8 672 87 470

8 446 62 854

daiva.jacikeviciene@taurage.lt

Kabineto Nr. 403

Melioracija

Atsakingi asmenys:
Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Roma Volbikienė

8 652 65 447

8 446 61 098

daiva.jacikeviciene@taurage.lt

Kabineto Nr. 407

Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistas

Reinoldas Volbikas

8 616 38 249

8 446 61 098

reinoldas.volbikas@taurage.lt

Kabineto Nr. 407

Aktuali informacija

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas ir registracijos liudijimų išdavimas

Traktoriams įregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą;
3. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.

Traktoriams išregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. registravimo dokumentą;
3. valstybinio numerio ženklą.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 17 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,50 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15 Eur.

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
1. traktorininko pažymėjimą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
2. traktoriaus registracijos dokumentą;
3. dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
4. galiojantį priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.

Traktoriaus, savaeigės mašinos techninė apžiūra – 6,80 Eur.

Traktoriaus priekabos, puspriekabės techninė apžiūra – 5,50 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai mokama – 9,90 Eur.

Rinkliavos apmokėjimo būdai

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos kodas – 53077

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

  • AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
  • UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
  • Pavedimu.

Informacija apie vykdomus melioracijos projektus

Tauragės r. Tauragės sen. melioracijos griovių remontas

Informuojame, kad pasirašyta sutartis dėl projekto „Tauragės r. Taurų k. v. melioracijos griovių ir jų statinių remontas“ įgyvendinimo. Darbus vykdys UAB „Šilutės polderiai“. Projekto tikslas – suremontuoti esamus blogos būklės griovius taip, kad būtų užtikrintas tinkamas griovio surinkto vandens praleidimas. Tam tikslui pasiekti numatyta: išvalyti 4,25 km griovius nuo sąnašų, suremontuotos 7 vandens pralaidas. Darbai bus vykdomi Tauragės seniūnijoje Dacijonų, Grineidžių, Baltramiejiškių ir Drąskaukio kaimuose.

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3d-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01.2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ nustatyta 15 m pločio melioracijos griovio priežiūros juosta, kurioje draudžiama tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, todėl prašome suteikti galimybę rangovams nekliudomai vykdyti darbus 15 m pločio griovio apsaugos zonoje  nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d.

Planas 

Scroll to Top
Skip to content