Smulkiam ir vidutiniam verslui

Tauragės rajono savivaldybės informacija smulkiam ir vidutiniam verslui

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Genovaitė Pukelytė

8 446 62 849

8 614 77 569

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 207

Verslo naujienos

aukcionas (2)
Skelbiami elektroniniai nekilnojamojo turto viešieji aukcionai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia elektroninius nekilnojamojo turto viešuosius aukcionus, …

Skaityti daugiau »
5
Inovacijų agentūra parengė atnaujintą vienlapį, skirtą pradedantiems verslininkams

Inovacijų agentūra parengė atnaujintą vienlapį, skirtą pradedantiems verslininkams, informaciją rasite …

Skaityti daugiau »
verslas (3)
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas: didesnės kompensacijos ir naujos paramos priemonės

Siekiant padėti ir paremti smulkųjį verslą bei paskatinti naujų darbo …

Skaityti daugiau »

Pradėkite verslą

Verslo skatinimo programos

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa
Dažniausiai užduodami klausimai

Tauragės rajono savivaldybė kompensuoja:
1. Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusias išlaidas (iki 200 Eur);
2. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidas (iki 50 proc. bet ne daugiau nei 1000 Eur);
3. Naujų interneto svetainių, elektroninių parduotuvių kūrimo išlaidas (iki 50 proc. bet ne daugiau 500 Eur);
4. Rinkodaros priemonių išlaidas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 500 Eur);
5. Rinkodaros priemonių išlaidas teikiantiems turizmo, apgyvendinimo ir pramogų tipo paslaugas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 2000 Eur);
6. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidas (iki 1000 Eur);
7. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidas, patirtas darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti (iki 80 proc., bet ne daugiau nei 3000 Eur už naują darbo vietą);
8. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidas steigiantiems naujas darbovietes Tauragės rajone (500 Eur už naują darbo vietą);
9. Užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 1000 Eur).

Finansinė parama teikiama smulkiajam verslui (mažoms ir labai mažoms įmonėms) ir vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Įstatymo 3 straipsnio nuostatas ir kurių buveinės adresas yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dėl verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo, naujų interneto svetainių, elektroninių parduotuvių kūrimo, rinkodaros priemonių, negyvenamųjų patalpų nuomos  išlaidų kompensavimo gali kreiptis labai mažos ir mažos įmonės, įsteigtos ne anksčiau nei 36 mėnesiai iki paraiškos pateikimo dienos.

Dėl darbo priemonių ir ar įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimo steigiant naujas darbo vietas gali kreiptis labai mažos ir mažos įmonės,  kurios ne anksčiau nei 12 mėn. ik paraiškos pateikimo įkūrė naujas darbo vietas.

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo steigiantiems naujas darbovietes Tauragės rajone gali kreiptis verslo subjektai, kurie ne anksčiau nei 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos įsteigė naują darbovietę Tauragės rajone ir joje įdarbino ne mažiau kaip 5  savivaldybėje registruotus asmenis pilnu etatu.

  • Prašymas dėl kompensacijos skyrimo ( Aprašo 1 priedas);
  • SV ir SVV subjekto duomenų anketa (Aprašo 2 priedas);
  • Įmonės įregistravimo dokumentas;
  • Išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos (sąskaitos-faktūros, pavedimų kopijos, sąskaitos išrašai, ar/ir kt. dokumentai);
  • Naujose darbo vietose įdarbintų asmenų darbo sutarčių kopijos.
  • Įsigytų darbo priemonių/įrangos sąrašas (sąmata).
  • Ir kt. dokumentai nurodyti programos aprašo 10 p.

Visų prie prašymų pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

– dėl naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms ir įrangai pirkti išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai);

 – dėl internetinio puslapio kūrimo, verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo, rinkodaros priemonių išlaidų, užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidų ir negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai) ir nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (įskaitytinai);

– Prašymai įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti priimami visus metus.

– Verslo subjektas pasinaudojęs finansavimo priemone ,,Darbo priemonių ir (ar) įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas, steigiant naujas darbo vietas“ įsipareigoja įsteigtų naujų darbo vietų nepanaikinti ir nemažinti buvusių darbuotojų skaičiaus 12 mėnesių nuo finansinės paramos skyrimo dienos;

– Verslo subjektas pasinaudojęs finansavimo priemone ,,Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimas steigiantiems naujas darbovietes Tauragės rajone“, įsipareigoja išlaikyti naujai įsteigtas darbo vietas, užtikrinant, kad vidutinis darbovietės darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais bus ne mažesnis nei 5.

Naudinga informacija

Scroll to Top