Smulkiam ir vidutiniam verslui

Tauragės rajono savivaldybės informacija smulkiam ir vidutiniam verslui

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Genovaitė Pukelytė

8 446 62 849

8 614 77 569

genovaite.pukelyte@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 207

Verslo naujienos

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti Tauragės rajono savivaldybės …

Skaityti daugiau »
Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2020: skelbiama paraiškų teikimo pradžia

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė atsakingo verslo apdovanojimų konkursą, …

Skaityti daugiau »
Kviečiame smulkųjį verslą jungtis prie iniciatyvos PLANAS A

Tauragės rajono savivaldybė prisijungė prie smulkiojo verslo skatinimo iniciatyvos PLANAS …

Skaityti daugiau »

Pradėkite verslą

Verslo skatinimo programos

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa
Dažniausiai užduodami klausimai

Tauragės rajono savivaldybė kompensuoja:
1. Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusias išlaidas;
2. Mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidas;
3. Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidas;
4. Rinkodaros priemonių išlaidas;
5. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidas;
6. Steigiantys paslaugų teikimo centrus, administracinius, klientų aptarnavimo padalinius, gamybos padalinius gali teikti rašytinį prašymą Tauragės rajono savivaldybės administracijai dėl negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimui;
7. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidos, patirtos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti.
8. Užsienio paieškos rinkų priemonių išlaidas.

Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2000 eurų dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Dvejoms įkurtoms darbo vietoms verslo subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 4000 eurų kompensacija. Trims įkurtoms darbo vietoms 6000 eurų kompensacija.
Finansinė parama teikiama smulkaus verslo subjektams: labai mažoms, mažoms įmonėms, atitinkančioms Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurios veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Reikalingi dokumentai yra šie:
– nustatytos formos prašymas;
– nustatyto pavyzdžio anketą;
– įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją;
– Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma apie atsiskaitymą valstybės (savivaldybės) biudžetui ir sumokėtus mokesčius už praėjusius metus;
– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduota pažyma apie atsiskaitymą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir sumokėtus mokesčius už praėjusius metus;
– visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius verslo subjekto patirtas išlaidas pvz. sutartį su rangovu, privačiu konsultantu ar konsultavimo įmone;
– Smulkaus verslo subjektai, norintys gauti finansinę paramą mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidoms kompensuoti privalo pateikti darbo grupės narių mokslinius laipsnius bei tyrimo ir išvadų pristatymą.
– Visų prie prašymų pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

– Dėl naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms ir įrangai pirkti ir montuoti, dalinio kompensavimo ir užsienio rinkų paieškos priemonių (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.).
– Dėl interneto puslapio kūrimo, rinkodaros priemonių, mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidų, nekilnojamojo turto nuomos dalinio kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d.).
– Prašymai įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti priimami visus metus.

Verslo subjektas įsipareigoja:
– Įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 24 mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;
– Savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, numatytas sutartyje;
– Raštu pranešti Savivaldybei, kad negali įvykdyti priemonės arba, kad priemonės vykdymą tęsti netikslinga;
– Raštu informuoti Savivaldybę apie rekvizitų pakeitimus;
– Įgyvendinus priemonę 2 metus kasmet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams Savivaldybei teikti draudimą įrodančius dokumentus ir pažymą apie darbuotojų skaičių įmonėje.

Naudinga informacija

Scroll to Top
Skip to content