Smulkiam ir vidutiniam verslui

Tauragės rajono savivaldybės informacija smulkiam ir vidutiniam verslui

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Genovaitė Pukelytė

8 446 62 849

8 614 77 569

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 207

Verslo naujienos

renginys
Nemokamas renginys: „Naujos, 7,5 mlrd. eurų investicijos: žalesnei Lietuvai“

Rugsėjo 30 d., 17 val. visus Tauragės rajono gyventojus ir …

Skaityti daugiau »
aukcionas (2)
Skelbiami elektroniniai nekilnojamojo turto vieši aukcionai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia elektroninius nekilnojamojo turto viešuosius aukcionus, …

Skaityti daugiau »
nava
Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2022: įmonės jau gali teikti paraiškas

Jeigu jūs rūpinatės savo įmonės darbuotojų šeimų gerove ar į …

Skaityti daugiau »

Pradėkite verslą

Verslo skatinimo programos

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa
Dažniausiai užduodami klausimai

Tauragės rajono savivaldybė kompensuoja:
1. Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusias išlaidas;
2. Mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidas;
3. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidas;
4. Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidas;
5. Rinkodaros priemonių išlaidas;
6. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidas;
7. Steigiantys paslaugų teikimo centrus, administracinius, klientų aptarnavimo padalinius, gamybos padalinius gali teikti rašytinį prašymą Tauragės rajono savivaldybės administracijai dėl negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimui;
8. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidos, patirtos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti.
9. Užsienio paieškos rinkų priemonių išlaidas.

Tauragės rajono savivaldybė kompensuoja:
1. SV subjektai, veikiantys iki 5 metų:
1.1. ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę vieną naują (papildomą) darbo vietą ir įmonėje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 eurų kompensacija;
1.2. ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę dvi darbo vietas, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 4 000 eurų kompensacija;
1.3. ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę tris darbo vietas, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 6 000 eurų kompensacija;
2. SV subjektai, veikiantys 5-10 (imtinai) metų:
2.1. ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę vieną naują (papildomą) darbo vietą ir įmonėje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 eurų kompensacija;
2.2. ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę dvi darbo vietas, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 4 000 eurų kompensacija.
3. SV subjektai, veikiantys daugiau kaip 10 metų, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos įkūrę vieną naują (papildomą) darbo vietą ir įmonėje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, kuriems gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 eurų kompensacija.

 

Finansinė parama teikiama smulkaus verslo subjektams: labai mažoms, mažoms įmonėms, atitinkančioms Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurios veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Reikalingi dokumentai yra šie:
– nustatytos formos prašymas;
– nustatyto pavyzdžio anketą;
– įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją;
– visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius verslo subjekto patirtas išlaidas pvz. sutartį su rangovu, privačiu konsultantu ar konsultavimo įmone;
– Smulkaus verslo subjektai, norintys gauti finansinę paramą mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidoms kompensuoti privalo pateikti darbo grupės narių mokslinius laipsnius bei tyrimo ir išvadų pristatymą.
– Visų prie prašymų pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

– dėl naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms ir įrangai pirkti ir montuoti priemonių išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai);
– dėl interneto puslapio kūrimo, verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo, mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų, rinkodaros priemonių išlaidų, užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidų ir nekilnojamojo turto nuomos išlaidų kompensavimo (nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai) ir nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (įskaitytinai);
– Prašymai įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti priimami visus metus.

Verslo subjektas įsipareigoja:
– Įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 12 mėnesių nuo finansinės paramos skyrimo dienos;
– Savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, numatytas sutartyje;
– Raštu pranešti Savivaldybei, kad negali įvykdyti priemonės arba, kad priemonės vykdymą tęsti netikslinga;
– Raštu informuoti Savivaldybę apie rekvizitų pakeitimus.

Naudinga informacija

Scroll to Top