Tauragės rajono savivaldybės švietimo informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Jūratė Veisienė

8 671 90 453

Respublikos g. 2, Tauragė 72255,

Švietimo naujienos

kvietimas (8)
Kvietimas istorijos mokytojams

Tauragės krašto muziejus „Santaka” kviečia mokytojus tradicinę istorijos pamoką pakeisti …

Skaityti daugiau »
NVŠ (1)
Neformalusis vaikų švietimas Tauragės rajono savivaldybėje 2022–2023 m. m.

Beveik visi ŠVIS (švietimo valdymo informacinė sistema) fiksuojami Tauragės rajono …

Skaityti daugiau »
darželis (1)
Pakeista mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ugdymo programas ir turinčiose specialiąsias grupes-klases, tvarka

Gruodžio 21 dieną Tauragės rajono savivaldybės taryba susirinko į paskutinį …

Skaityti daugiau »

Naudinga informacija

Finansuojamos programos

Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programa

Tauragės r. savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašas nustato paramos Tauragės rajono gyventojams, studijuojantiems pagal nuolatinių studijų formos studijų programas (pirmosios ir antrosios pakopos), vykdomas Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, ir nuolatinių arba ištęstinių studijų formos studijų programas, vykdomas Tauragės rajono savivaldybėje, skyrimo kriterijus, studentų rėmimo būdus, paramos skyrimo tvarką ir programos vykdymo kontrolę.

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d.

Paraiškų teikimo būdai:

Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projektas

Tauragės r. savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašas reglamentuoja 6–10 Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir I–IV gimnazijos klasių bei jų mokinių, padariusių didžiausią pažangą, nustatymą, premijų dydžius ir jų skyrimo tvarką. Pasibaigus mokslo metams, bendrojo ugdymo mokyklos ir gimnazijos Savivaldybės administracijai pateikia informaciją (priedas), patvirtintą mokyklos ar gimnazijos direktoriaus ir Klasės vadovo parašu, apie pretenduojančius gauti premijas mokinius, Klases ir Klasių vadovus (kuratorius).

Paraiškų teikimo terminas nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d.

Paraiškų teikimo būdai:

Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programa

Tauragės r. savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos finansavimo nuostatai reglamentuoja lėšų skyrimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjams, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. 

Paraiškų teikimo būdai:

Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programa

Tauragės r. savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašas reglamentuoja vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso organizavimo, reikalavimų programoms, programų teikėjams ir vykdytojams, vertinimo, finansavimo, atsiskaitymo ir atsakomybės už gautų lėšų panaudojimą tvarką, vykdymą ir kontrolę. Konkurso tikslas – finansuoti programas, kurios skiriamos organizuoti kokybišką, turiningą vaikų ir jaunimo užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu.

Paraiškų teikimo terminas nuo kovo 25 d. iki balandžio 25 d.

Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programa

Tauragės r. savivaldybės vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos skatinimo programos finansavimo nuostatai reglamentuoja lėšų skyrimą vaikų ir jaunimo, meno kolektyvų, dalyvaujančių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų, NVŠ teikėjų programose, išvykoms į atrankas, peržiūras, pasiruošimui ir dalyvavimui Lietuvos Dainų šventėse, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“, rajono bei šalies meno renginiuose, šventėse, festivaliuose, konkursuose, bendruose projektuose; vaikų ir jaunimo meno kolektyvų vadovų dalyvavimui mokymuose, ruošiantis respublikinėms šventėms; pagal galimybę prisidedant prie aprangos, muzikos instrumentų, priemonių, atributikos įsigijimo; gabių vaikų ugdymui remti.

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 15 d. 

Paraiškų teikimo būdai:

Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programa

Tauragės r. savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašas nustato lėšų, skirtų ugdymo įstaigų projektams, renginiams ir kitai švietimo veiklai remti bei mokiniams, pasiekusiems aukštų rezultatų ir juos parengusiems mokytojams (išskyrus sporto srities), premijuoti, naudojimo ir skyrimo tvarką

Paraiškų teikimo terminas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d.

Paraiškų teikimo būdai:

Švietimo skyriaus informacija

Skelbimai, pranešimai ir kita aktuali informacija
2019-2020 m. m. Tauragės rajono mokyklose veikiančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas
MokyklaGrupių darbo laikas
Budinčios grupės darbo laikas
Tauragės l.-d. ,,Kodėlčius“7.30-18.006.30-19.00
Tauragės l.-d. ,,Žvaigždutė“7.00-17.486.30-18.30
Tauragės VRCM ,,Pušelė“7.30-18.006.45-19.00
Tauragės l.-d. ,,Ąžuoliukas“ Taurų grupės7.00-17.30 7.00-17.306.30-18.30
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija PUG IUG8.00-14.40 7.30-18.00
Tauragės r. Žygaičių gimnazija IUG PUG Sartininkų grupė7.30-17.30 8.20-14.56 7.50-14.26
Tauragės Tarailių progimnazija PUG IUG7.30-17.00 7.30-17.307.00-18.00
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla Mažonų grupė7.30-17.30 7.30-17.30
Tauragės r. Gaurės pagrindinė mokykla Baltrušaičių grupė Eičių grupė
7.30-17.307.30-14.06 8.00-14.36 (antr. 9.00-15.36)
Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla8.00-13.00
Tauragės r. Lomių pagrindinė mokykla
7.30-14.00 (pailg. gr. iki 17.00)
Tauragės r. Lauksargių pagrindinė mokykla PUG ,,Berželis“ PUG7.30-18.00 8.00-12.00
Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazija7.30-17.30
Tauragės ,,Aušros“ progimnazija
7.30-17.15 (penkt. 7.30-16.00)
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija
7.00-15.00 (pailg. gr. Iki 17.00)
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Dauglaukio grupė Dacijonų grupė7.30-18.008.00-17.30 7.30-17.30

Mokyklų tinklo pertvarka

Planai ir ataskaitos
Teisės aktai

Neformalusis švietimas

Švietimo stebėsena

Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo ataskaitos ir užduotys

Scroll to Top