Tauragės seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnija

Tauragės seniūnija – didžiausia Tauragės rajono savivaldybės seniūnija. Plotas – 12,76 tūkst. ha, vandens telkinių – 157 ha,  miškų – 536 ha. Nacionalinio parko  teritorija užima – 24,9 ha, regioninio parko – 4,5 ha.   Jūros ir Šešuvies upių ilgis – 42 km. Seniūnijoje kelių – 328 km (vietinių – 223, regiono – 80, respublikinio pavaldumo – 25 km (Karaliaučius–Ryga ir Tauragė–Jurbarkas).

Tauragės seniūnijoje yra 57 kaimai, 9 kolektyvinių sodų bendrijos, 5287 gyventojų ( 2018 m. sausio 1 d. duomenimis). Didžiausios gyvenvietės: Taurai (819), Tauragės dvaras (821), Butkeliai (590), Dauglaukis (351), Dapkiškiai (420), Dacijonai (336), Juodpetriai (394), Joniškė (390).

Prezidento g. 7, Tauragė 72253

8 446 61 652

tauragesks@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Tauragės seniūnijos darbuotojai

Seniūnė

Danguolė Jatautienė

8 615 13 234

8 446 61 652

danguole.jatautiene@taurage.lt

Seniūno pavaduotojas

Mindaugas Černeckas

8 657 84 880

mindaugas.cerneckas@taurage.lt

Vyriausioji buhalterė

Inga Hirsch

8 699 60 707

8 446 61 655

inga.hirsch@taurage.lt

Viešojo administravimo specialistė

Ineta Černiauskienė

8 699 73 303

8 446 61 652

ineta.cerniauskiene@taurage.lt

Buhalterė

Rita Mikaitienė

8 647 49 186

8 446 61 655

rita.mikaitiene@taurage.lt

Žemės ūkio specialistė

Rita Toleikienė

8 675 65 844

8 446 64 371

rita.toleikiene@taurage.lt

Socialinių išmokų specialistė

Danutė Kovšovienė

8 655 63 661

8 446 61 661

danute.kovsoviene@taurage.lt

Socialinio darbo organizatorė

Gintarė Stružeckienė

8 655 66 287

8 446 61 653

gintare.struzeckiene@taurage.lt

Specialistė

Reda Globienė

8 699 73 303

8 446 61 652

reda.globiene@taurage.lt

taurages.taurages_r@seniunija.gov.lt

Ūkvedys

Arvydas Karvelis

8 687 59 144

Seniūnijos naujienos

Kaip paskatos remontuoti gali apsaugoti elektronikos gaminius nuo sąvartyno

Daugelis iš mūsų yra įpratę kaupti ar išmesti senus elektros …

Skaityti daugiau »
Tauragės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano projektas

Tauragės rajono savivaldybės administracija parengė 2022-2024 metų Tauragės rajono savivaldybės …

Skaityti daugiau »
Nuo šiandien renginiuose uždarose erdvėse privaloma dėvėti respiratorius

Siekiant suvaldyti itin greit plintančios koronaviruso atmainos Omikron plitimą,  nuo …

Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Tauragės seniūnija – didžiausia Tauragės rajono savivaldybės seniūnija. Plotas – 12,76 tūkst. ha, vandens telkinių – 157 ha,  miškų – 536 ha. Nacionalinio parko  teritorija užima – 24,9 ha, regioninio parko – 4,5 ha.   Jūros ir Šešuvies upių ilgis – 42 km. Seniūnijoje kelių – 328 km (vietinių – 223, regiono – 80, respublikinio pavaldumo – 25 km (Karaliaučius–Ryga ir Tauragė–Jurbarkas).

Tauragės seniūnijoje yra 57 kaimai, 9 kolektyvinių sodų bendrijos, 5287 gyventojų ( 2018 m. sausio 1 d. duomenimis). Didžiausios gyvenvietės: Taurai (819), Tauragės dvaras (821), Butkeliai (590), Dauglaukis (351), Dapkiškiai (420), Dacijonai (336), Juodpetriai (394), Joniškė (390).

Lankytinos vietos: Taurų nuotykių parkas, Tauragės dvaro parkas, 1812 m. Konvencijos pasirašymo vieta Požerūnų k., buvusi Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sienos linija Plikiškės k., Dapkiškių piliakalnis, Jūros upės atodanga Vitkaičių k., Dauglaukio senkapis ir senovės gyvenvietė.

Veikiančios kapinės: Staiginės, Pajūrio, Dauglaukio, Dapkiškių, Gurklių.


Ikimokyklinio ugdymo įstagos:  Jovarų pagrindinės mokyklos  ikimokyklinio ugdymo skyriai Dacijonų ir Dauglaukio  k., ,,Ąžuoliuko“ darželio Taurų skyrius, privatus darželis ,,Debesų vaikai“ Taurų k.


Kultūros įstaigos: Tauragės kultūros centro Dacijonų, Dapkiškių, Taurų ir Dauglaukio filialai.

 
Bibliotekos: Dacijonų, Dauglaukio, Dapkiškių, Taurų k.

1. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
2. Charakteristikų išdavimas seniūnijos gyventojams.
3. Mirties registravimas pagal civilinės būklės aktų registracijos taisykles.
4. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.
5. Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos kapinėse išdavimas.
6. Leidimų palaidoti šeimos kape seniūnijos kapinėse išdavimas.
7. Leidimų pervežti palaikus išdavimas.
8. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo
priėmimas.
9. Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.
10. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
11. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.
12. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
13. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
14 Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto
automobilio ar jo priekabos išdavimas.
15. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
16. Pažymos patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis
išdavimas.
17. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
18. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono
savivaldybės priėmimas.
19. Išvykimo deklaracijos registravimas.
20. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
21. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono
savivaldybės išdavimas.
22. Dokumentų priėmimas dėl socialinės pašalpos skaičiavimo ir socialinės pašalpos
apskaičiavimas.
23. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
24. Buities tyrimo aktų surašymas.
25. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
26. Dokumentų priėmimas dėl išmokų už vaikus skaičiavimo ir išmokos už vaikus
apskaičiavimas.
27. Prašymus priėmimas ir pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų
šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims
(šeimoms).
28. Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir
kompensacijos apskaičiavimas.
29. Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems
auginantiems vaikus, asmenims.
30. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos)
nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
31. Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.
32. Planavimas ir socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis, ugdant ir palaikant
suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.
33. Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos
šeimų apskaitos.
34. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.
35. Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus išdavimas.
36. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.
37. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių išdavimas.
38. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.
39. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.
40. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.
41. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
42. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
43. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

Požerūnų seniūnaitija (seniūnaitė Romutė Gavėnienė, tel. 8 687 99358)
Beigeriškiai, Bekeriškiai, Ceikiškė, Dagiai, Dvarelis, Gurkliai, Antgurkliai, Kalpokai, Mąsčiai, Meldikviršiai, Pakalpokiai, Plikiškė, Požerūnai, Staiginė, Tarailiai, Trakininkai, Šaltaičiai

Dapkiškių seniūnaitija (seniūnaitis Albinas Stasiulis, tel. 8 674 87837)
Alanga, Dapkiškiai, Jatkančiai, Jociai, Lengveniai, Trūkiškė, Vitkaičiai, Voveraičiai

Juodpetrių seniūnaitija (seniūnaitė Vilija Ramančiuckienė, tel. 8 652 15778)
Juodpetriai, Lapurvis, Molupis, Joniškė

Dacijonų seniūnaitija (seniūnaitė Ona Butkienė, tel. 8 637 14207)
Baltramiejiškiai, Bimbilinė, Dacijonai, Drąslaukis, Dunokai, Grineidžiai, Kalniškiai, Kraštinė, Ližiai, Paberžiai, Rūgaliai, Skirgailai, Vališkiai

Dauglaukio seniūnaitija (seniūnaitė Sigutė Šturmienė, tel. 8 619 51694
Balandiškiai, Dauglaukis, Dvarviečiai, Kuisiai, Lapynai, Laužas, Molynai, Pajūris, Pašešuvis, Petkaičiai, Sodalė, Šilinė, Žadgailai

Taurų seniūnaitija (seniūnaitis Rolandas Barakauskas, tel. 8 686 65299)
Taurai, Butkeliai

Tauragės Dvaro seniūnaitija (seniūnaitis Julius Dombrauskis, tel. 8 655 02044)
Taurų k. Tauragės Dvaro g., Geležinio Vilko g., Geležinkelio g.

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11466,09
Buhalteris1868,17
Socialinio darbo organizatorius11642,50
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis)3,751345,29
Specialistas3,5956,62
Lankomos priežiūros darbuotojas31011,78
Ūkvedys1959,25
Elektrikas0,5961,25
Santechnikas0,5137,64
Traktorininkas1neskelbia
Valytojas2,3648,37
Teritorijos tvarkytojas2,5398,69
Kūrikas (sezoninis darbas)6,50,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11467,38
Buhalteris11078,81
Socialinio darbo organizatorius11362,91
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis)3,751240,75
Specialistas3,51317,33
Lankomos priežiūros darbuotojas3773,26
Ūkvedys1945,8
Elektrikas0,5947,19
Santechnikas0,5715,52
Traktorininkas1neskelbia
Valytojas2,3455,91
Teritorijos tvarkytojas2,5482,30
Kūrikas (sezoninis darbas)6,50,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11399,66
Buhalteris11018,83
Socialinio darbo organizatorius11313,81
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis)3,751141,18
Specialistas3,51067,22
Lankomos priežiūros darbuotojas3885,07
Ūkvedys1893,79
Elektrikas0,5893,79
Santechnikas0,5893,79
Traktorininkas1neskelbia
Valytojas1,8642,44
Teritorijos tvarkytojas2642,00
Kūrikas (sezoninis darbas)6,5642,00
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11237,86
Buhalteris1872,32
Socialinio darbo organizatorius11181,13
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis3,751203,86
Lankomos priežiūros darbuotojas2,75954,16
Specialistas41061,98
Ūkvedys1847,94
Elektrikas0,5835,09
Santechnikas0,5849,20
Traktorininkas1Neskelbiama
Valytojas2,3633,85
Teritorijos tvarkytojas2,5532,27
Kūrikas (sezoninis darbas)6,5607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11200,32
Buhalteris1945,40
Socialinio darbo organizatorius11502,24
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis3,751337,06
Lankomos priežiūros darbuotojas3797,09
Specialistas41002,50
Ūkvedys1836,91
Elektrikas0,5826,49
Santechnikas0,5849,49
Traktorininkas1Neskelbiama
Valytojas2,3611,65
Teritorijos tvarkytojas2,5607,05
Kūrikas (sezoninis darbas)6,50
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11200,32
Socialinio darbo organizatorius11502,24
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis)3,751337,06
Buhalteris1945,4
Specialistas41002,5
Lankomos priežiūros darbuotojas3797,09
Ūkvedys1836,91
Elektrikas0,5826,49
Santechnikas0,5849,49
Traktorininkas1neskelbia
Valytojas1,8611,65
Teritorijos tvarkytojas2607,05
Kūrikas (sezoninis darbas)6,50
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11217,16
Socialinio darbo organizatorius11137,22
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis)3,751166,72
Buhalteris1665,99
Specialistas4766,03
Lankomos priežiūros darbuotojas3743,95
Ūkvedys1830,72
Elektrikas0,5813,85
Santechnikas0,5828,6
Traktorininkas1neskelbia
Valytojas2,3609,41
Teritorijos tvarkytojas2,5601,05
Kūrikas (sezoninis darbas)6,50
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11266,99
Buhalteris1881,82
Socialinio darbo organizatorius11014,37
Socialinio darbo specialistas (darbui su šeimomis)3,751164,77
Specialistas3,5927,28
Lankomos priežiūros darbuotojas2741,49
Ūkvedys1828,84
Elektrikas0,5804,73
Santechnikas0,5823,44
Traktorininkas1neskelbia
Valytojas2,3607,00
Teritorijos tvarkytojas2,5607,00
Kūrikas (sezoninis darbas)6,5700,91
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis 1 mėn. nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11192,74
Socialinio darbo organizatorius11133,1
Socialinio darbo specialistas (darbui su rizikos šeimomis)3,751095,04
Buhalteris1821,11
Specialistas3,5993,94
Lankomos priežiūros darbuotojas2814,22
Ūkvedys1827,84
Elektrikas0,5786,04
Santechnikas0,5816,94
Traktorininkas1neskelbia
Valytojas2,3594,86
Teritorijos tvarkytojas2,5503,69
Kūrikas (sezoninis darbas)6,5580,01

Ataskaitos

Scroll to Top