Mažonų seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Mažonų seniūnija

Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. rugpjūčio 1 d. dekretu Nr. 396 „Dėl Mažonų herbo tvirtinimo“ buvo patvirtintas Mažonų herbas. Dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis. Žaliame herbo skyde – du sidabriniai lyros formos elnio ragai. Auksinė herbo papėdė nuo viršutinės dalies atskirta stilizuota liepų lapų linija. Simbolių kalba ragai reiškia jėgą, galybę, o lyros formos ragai – dvasinės brandos, pusiausvyros ženklas.

Tujų g. 13, Mažonų k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.

8 446 41 976

mazonai@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val. Pastaba: trečiadieniais interesantai nepriimami

Mažonų seniūnijos darbuotojai

Seniūnas

Jonas Samoška

8 698 89 995

8 446 41 976

jonas.samoska@taurage.lt

Seniūno pavaduotoja

Rita Misiūnienė

8 698 71064

rita.misiuniene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 7:30 val. – 12 val. ir 12:45 val. – 16:30 val.
V: 7:30 – 12.00 val. ir 12:45- 15:15 val.

Vyriausioji buhalterė

Judita Gražinskienė

8 446 41 904

judita.grazinskiene@taurage.lt

Buhalterė

Zita Turčinavičienė

8 446 41 904

zita.turcinaviciene@taurage.lt

Socialinio darbo organizatorė

Laima Samoškienė

8 652 47 776

8 446 41 872

laima.samoskiene@taurage.lt

Specialistė

Nijolė Paulikienė

8 640 54 477

nijole.paulikiene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 7:30 val. – 12 val. ir 12:45 val. – 16:30 val. (III: nedirba)
V: 7:30 – 12.00 val. ir 12:45- 14:30 val.

Specialistė

Asta Živuckienė

8 616 72 690

8 446 41 976

asta.zivuckiene@taurage.lt

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima

Lina Paulauskienė

8 607 99 043

lina.paulauskiene@taurage.lt

Darbo laikas: II-V: 7:30 val. – 12:00 val. ir 12:30 val. – 14.15 val.

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima

Giedrė Šilgalytė

8 655 39 996

giedre.silgalyte@taurage.lt

Darbo laikas: 7:30 val. – 12 val. ir 12:45 val. – 16:30 val.,

Komunalinio ūkio inžinierius

Romualdas Šimkūnas

8 656 77 796

romualdas.simkunas@taurage.lt

Žemės ūkio specialistė

Asta Eičienė

8 698 70587

8 446 41 904

asta.eiciene@taurage.lt

Ūkvedys

Bronius Dabulskis

8 616 70 986

Elektrikas

Petras Galinaitis

8 698 70 986

Seniūnijos naujienos

Paskirstytos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšos

Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkurso projektų atrankos …

Skaityti daugiau »
Mokymo kursai „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“

Projekto „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas ūkinių gyvūnų auginimo ir ekologinio ūkininkavimo …

Skaityti daugiau »
Atnaujintas sąrašas valstybių, iš kurių grįžus būtina 14 dienų izoliacija

Penktadienį atnaujintas labiausiai koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) paveiktų šalių sąrašas, …

Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. rugpjūčio 1 d. dekretu Nr. 396 „Dėl Mažonų herbo tvirtinimo“ buvo patvirtintas Mažonų herbas. Dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis. Žaliame herbo skyde – du sidabriniai lyros formos elnio ragai. Auksinė herbo papėdė nuo viršutinės dalies atskirta stilizuota liepų lapų linija. Simbolių kalba ragai reiškia jėgą, galybę, o lyros formos ragai – dvasinės brandos, pusiausvyros ženklas.

SENIŪNIJOS VARDĄ GARSINANTYS ŽMONĖS

BIRUTĖ BALTRUŠAITYTĖ-MASIONIENĖ – rašytoja, gimusi 1940-10-24 Lomių kaime. Mirė 1996 metais.

ALBINAS BATAVIČIUS – kraštotyrininkas, liaudies muzikantas, gimęs 1937 metais.

JUZEFA BRUŽIENĖ – tautodailininkė, mezgėja, rūbų modeliuotoja, gimusi 1940-02-25 Veiviržėnų k., Klaipėdos r. Gyvena Mažonų kaime.

ZITA ČEPAITĖ – rašytoja, kultūros darbuotoja.

ANTANAS IVANAUSKAS – kunigas, gimęs 1920 metais Mažonų kaime. Mirė 2004 metais Šilalėje.

FABIJONAS IVANAUSKAS – gydytojas, gimęs Mažonų kaime, gyvena ir dirba Trakuose.

JONAS KAIRYS-KAIREVIČIUS – advokatas, gimęs Mišeikių kaime.

BRONISLAVA LAPINSKIENĖ-ORLINGYTĖ – dailininkė-tekstilininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, nacionalinių parodų, simpoziumų, plenerų dalyvė, Tarptautinės organizacijos ITNET narė, gimusi Matiškių kaime.

JONAS MAŽEIKA – knygnešys, gimęs 1874 m. spalio 22 d. Pagramančio miestelyje. Mirė 1961 m. liepos 26 d.

JUOZAS MAŽEIKA – dainininkas, operos solistas (knygnešio Jono Mažeikos sūnus), gimęs 1907 m. lapkričio 18 d. Pagramančio kaime. Mirė 1976 metais. 2007 metais, Juozo Mažeikos 100-ųjų gimimo metinių proga, Pagramančio miestelyje, seniūno Jono Samoškos iniciatyva, buvo pastatytas ir iškilmingai atidengtas medinis koplytstulpis.

KIPRAS MAŽEIKA – žymus politikos apžvalgininkas, Juozo Mažeikos sūnus, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Maskvoje.

JUOZAS MOCKAITIS – agronomas, Mičigano universiteto profesorius, gimęs 1907 metais Mažonų kaime. Mirė JAV 1995 metais.

VYGANDAS PAULIKAS – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos veterinarijos akademijos profesorius, valstybės konsultantas kaimo klausimais, gimęs 1940 m. balandžio 3 d. Šaukėnų k.

JONAS SAMOŠKA – choro dirigentas, muzikos mokytojas, ilgametis Tauragės rajono muzikos mokyklos direktorius, gimęs 1940 m. vasario 19 d. Pagramančio kaime. Mirė 2005 m. birželio 21 d. JAV. Palaidotas Tauragėje, Papušynės kapinėse.

Seniūnijoje yra 7 bendruomenės:

Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“, įregistruota 2004-08-12,
pirmininkė, Elena Bazinienė tel. 8 614 24 556.
Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“, įregistruota 2004-10-04,
pirmininkė Laima Šveikauskienė tel.: 8 687 55928.
Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“, įregistruota 2006 m. gruodžio mėn.,
pirmininkė Birutė Globienė, tel. 8 699 03401.
Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“, įregistruotas 2005-06-16,
pirmininkė Raselė Stružeckienė, tel. 8 612 63705.
Šakviečio apylinkės bendruomenės centras, įregistruotas 2009-07-17,
pirmininkė Reda Pudževelienė, 8 616 41926.
Sungailiškių kaimo bendruomenė, įregistruota 2011-03-18,
pirmininkė Remigija Rudienė, tel. 8 650 14748.
Vaitimėnų kaimo bendruomenė „Vaitimėnų šilas”, įregistruota 2012-03-22,
pirmininkė Nijolė Saleckienė, tel. 8 620 82127

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.

2. Paraiškų dėl kasinėjimo ir aptvėrimo darbų priėmimas.

3. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas.

4. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas.

5. Leidimų kasinėti ir aptverti panaikinimas.

6.  Prašymų dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei genėjimo priėmimas ir leidimų išdavimas.

7. Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse išdavimas.

8. Leidimų palaidoti šeimos kape kaimo kapinėse išdavimas.

9. Leidimų pervežti palaikus išdavimas.

10. Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas.

11. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams.

12. Prašymų dėl masinių viešųjų renginių organizavimo priėmimas.

13. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.

14. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.

15. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

16. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas.

17. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.

18. Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie  savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.

19. Prašymų dėl pažymos apie šeimos sudėtį priėmimas ir pažymų išdavimas.

20. Prašymų dėl pažymos apie gaunamas pajamas priėmimas ir pažymų išdavimas.

21. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.

22. Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas.

23.  Atvykimo deklaracijų priėmimas.

24. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.

25.  Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų priėmimas.

26. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.

27. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.

28. Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.

29. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.

30. Leidimų praplėsti kapavietę miesto/kaimo kapinėse išdavimas.

31. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.

32. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.

33. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.

34. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.

35. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.

36. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.

37. Dokumentų priėmimas socialinėms išmokoms gauti. (vaiko išmokoms, gimimo, laidojimo, mokinio paramos)

38. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygų įvertinimas.

39. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių nustatymo organizavimas.

40. Prašymus priėmimas ir  pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų

šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).

41.Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti, skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.

42. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

43. Šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.

46. Planavimas ir  socialinės priežiūros teikimas  šeimoms,  ugdant ir palaikant   suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.

47. Prašymų skirti iš ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.

MAŽONŲ SENIŪNIJOS SKIRSTYMAS Į SENIŪNAITIJAS

 

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaitijai priklausantys kaimai ( gyventojų skaičius)

1.

Centro

Antšunijai (2 ) , Jatkantaliai ( 5 ), Kaziškė ( 0 )

Kelmynė ( 12 ), Lėkiškė (7) , Leoniškė (54), Mažonai (586), Mineikiškiai (0), Ridikiškė (29), Reksčiai (17), Rekstukai (12), Selmoniškiai (6), Trakšeliškiai (29) , Zuikiškė. (0) .

2.

Lomių

Devynakiai (4), Kasbarynai(49), Lomiai (363), Mišeikiai (14), Ruibiškė (0), Treinoji (130), Uosvietis (21), Vėžalaukis (6).

3.

Norkaičių

Galmenai (118), Norkaičiai (355), Papušynė (279), Visbutai( 42).

4.

Pagramančio

Alijošiškės (57), Balskai (45), Geniai (15), Gudlaukis (9), Kuturiai (1), Lylavėnai (16), Matiškiai (22), Naujininkai (0), Pagramantis (470), Pagramantalis (0), Ringiai (91), Siaurkampis (0), Sungailiškiai (218), Sutkai (34), Šaukėnai (17), Tamošaičiai (0), Tuščiai (12), Užbūdupis (7).

5.

Šakviečio

 Debliai(0), Griaužai (56), Karapolis (81), Pagirupis ( 84), Ringaliai (52), Šakvietis (154), Vaitimėnai(59).

MAŽONŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIAI

Eil.Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio elektroninio pašto adresas

1.

Centro

Birutė Kaminskienė

8-615-52280

birutekaminske@gmail.com

2.

Lomių

Algimantas Ramanauskas

8-685-82742

lomiai@gmail.com

3.

Norkaičių

Birutė Globienė

8-699-86787

bglobiene@gmail.com

4.

Pagramančio

Laura Mėlinavičienė

8-680-26279

projektai@prc.taurage.lm.lt

5.

Šakviečio

Reda Pudževelienė

8-616 41926

redpudz@yahoo.com

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MAŽONŲ SENIŪNIJOS INFORMACIJA  APIE DARBO UŽMOKESTĮ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

2018 m 3 ketv.

2017 m 1 mėn.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris

1

876

639

Buhalteris

1

636

494

Kom.ūkio inžinierius

1

723

570

Elektrikas

1

583

380

Ūkvedys

1

592

380

Traktorininkas

1,5

641

380

Santechnikas

0,5

378

190

Specialistė(sub.d.b.)

1

654

380

Soc. darbo organizatorė

1

793

568

Soc. darb. su rizikos šeimomis

1,75

793

568

Lankomos priežiūros darbuotojai

2

480

394

Specialistas

0,75

551

346

Žemės ūkio specialistas

1

638

497

Kapinių prižiūrėtojas

2

400

380

Kiemsargis

1,5

400

380

Darbininkas

1,5

400

380

Darbininkas((sub.d.b.)

2

400

380

Valytojos

3,75

400

380

Kūrikai(sezon.darbas)

7,5

0

380

Ataskaitos
Scroll to Top
Skip to content