Lauksargių seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Lauksargių seniūnija

Lauksargių seniūnijos plotas yra 6392 ha, seniūnijos centras – Lauksargių kaimas (Lauksargiai – kaimas prie kelio Tilžė-Tauragė, 9 km į pietvakarius nuo Tauragės.). Seniūnijoje vietoje 16 kaimų liko 15, nes LR Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 981 buvo panaikinta Žilučių kaimo gyvenamoji vietovė ir jos teritorija priskirta Kamščių kaimo teritorijai.

Beržų g. 1, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.

8 446 41 124

lauksargiai@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Lauksargių seniūnijos darbuotojai

Seniūnas

Mindaugas Giačas

8 604 81 880

8 446 41 124

mindaugas.giacas@taurage.lt

Vyriausioji buhalterė

Dovilė Žemgulienė

8 602 57 439

8 446 41 238

dovile.zemguliene@taurage.lt

Socialinio darbo organizatorė

Vaida Kuizinienė

8 655 40 899

8 446 41 124

vaida.kuiziniene@taurage.lt

Specialistė

Sonata Klumbienė

8 655 40 844

8 446 41 124

sonata.klumbiene@taurage.lt

Žemės ūkio specialistė

Jovita Masidunskienė

8 602 57689

8 446 41 124

jovita.masidunskiene@taurage.lt

Specialistė

Marytė Šegždienė

8 655 90 850

8 446 41 124

maryte.segzdiene@taurage.lt

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima

Gražina Petrošienė

8 640 45 720

8 446 41 238

grazina.petrosiene@taurage.lt

Seniūnijos naujienos

Prasidėjo tradicinė Europos atliekų mažinimo savaitė

Tradicinės Europos atliekų mažinimo savaitės tikslas – ugdyti žmonių sąmoningumą, …

Skaityti daugiau »
47 savaitės Tauragės rajono savivaldybės administracijos ataskaita

Kviečiame susipažinti su  Tauragės rajono savivaldybės administracijos savaitės naujienomis.

Skaityti daugiau »
Tauragės rajone teikiamos kompleksinės paslaugos vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes

Raseinių krizių centras įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos vyrams telefonu (nuotoliniu …

Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Lauksargių seniūnijos plotas yra 6392 ha, seniūnijos centras – Lauksargių kaimas. Seniūnijoje vietoje 16 kaimų liko 15, nes LR Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 981 buvo panaikinta Žilučių kaimo gyvenamoji vietovė ir jos teritorija priskirta Kamščių kaimo teritorijai.

Lauksargiai- kaimas prie kelio Tilžė-Tauragė, 9 km į pietvakarius nuo Tauragės. Tikėtina, kad kaimo vardas susijęs su dievybės, dirbamų laukų saugotojo, Lauksargio vardu. Gyvenvietė kūrėsi prie pat Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Vokiečių ordino valstybinės sienos. Daugiau nei penketą šimtmečių – 1422 m.-1923 m. – čia ėjo tarpvalstybinė siena. Po 1944 m. ji liko tik riba tarp dviejų etnokultūrinių regionų – Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Seniausias šaltinis, kuriame matomas Lauksargių vardas – 1665 m. sudarytas Ragainės apskrities žemėlapis. 1785 m. apylinkės centras tuo metu buvo gretimiKalėnai, per kuriuos vingiavo senasis kelias iš Tilžės į Tauragę.1832 m. nutiestas naujasis Tilžės –Tauragės plentas ėjo pro Lauksargius. XIX a. pabaigoje pro gyvenvietę nutiestasKlaipėdos-Tilžės geležinkelis. Kaimas tuo metu buvo Kauno gubernijos pakraštyje.1912m.birželio 30d. Lauksargiuose buvo įsteigta jaunimo draugija „Žiedas“, vėliau jaunųjų ūkininkų ratelis. IkiPirmojo pasaulinio karobuvo Vokietijos muitinė ir sienos perėjimo punktas.XIX a.pabaigoje per Lauksargius išTilžėsbuvo slapta gabenama draudžiamoji lietuviška spauda. XX a. pradžioje Lauksargiuose buvo vaidinami pirmieji lietuviški spektakliai.

1932m. Lauksargiuose įsteigta pradžios mokykla,1956–1994m. septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, o nuo1994m.Lauksargių pagrindinė mokykla.

ŽYMŪS ŽMONĖS

1934-1936 m. tuometinėje mokykloje mokytojavo Jonas Bicka (1900-1977), iš viso dirbęs Lauksargiuose 12 metų. Kone visą laisvalaikį šis šviesuolis skirdavo kraštotyrai. 1939 m. išleido knygą „50 gražiausių Mažosios Lietuvos padavimų“. Palaidotas Šikšniuose.

Naudota literatūra: A. Almonaitis, J. Almonaitienė „Šiaurės Skalva“

Archeologijos, istorijos, kultūros paminklai, muziejai:

 • Stogastulpis su Šv. Florijono skulptūra Lauksargių pagrindinės mokyklos kieme.
 • Oplankio dvaras.
 • Aukštvilkių senkapis.
 • Kalėnų senkapis.
 • Greižėnų senkapis.
 • Greižėnų piliakalnis.
 • Oplankio piliakalnis.

Seniūnijoje yra 2 bendruomenės:

Asociacija Lauksargių kaimo bendruomenė ,,Lauksargiškiai“, pirmininkas Kęstutis Vaidilauskas, telef. 8686 41 190

Bendruomenė ,,Griežpelkiai II“, primininkė Virginija Stankevičienė, telef. 8656 01 667.

 1. Asmenų skundų ar pranešimų nagrinėjimas pagal viešojo administravimo subjekto kompetenciją.
 2. Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus.
 3. Gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaravimas.
 4. Gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaravimas.
 5. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas.
 6. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir pažymų išdavimas.
 7. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 8. Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimas.
 9. Leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus išdavimas.
 10. Notarinių veiksmų atlikimas.
 11. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 12. Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas.
 13. Pažymų, patvirtinančių paskutinę asmens gyvenamąją vietą, išdavimas.
 14. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas .
 15. Prašymų skirti išmoką vaikui priėmimas.
 16. Prašymų skirti piniginę socialinę paramą (pašalpą, kompensaciją) priėmimas.
 17. Prašymų gauti socialinę paramą mokiniams priėmimas.
 18. Prašymų vienkartinei pašalpai gauti priėmimas .
 19. Prašymų priėmimas ir maisto produktų iš ES bendrijos intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims.
 20. Pareiškėjų konsultavimas tiesioginės paramos, KPP programų, Agrarinės aplinkosaugos programų, Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos, Žemės nuomos sutarčių sudarymo, pasėlių laukų įbraižymo, pieno kvotų, tręšimo apskaitos, žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir kitais su kaimo rėmimo programomis bei paraiškų administravimo, sankcijų taikymo susijusiais klausimais.
 21. Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti pildymas ir duomenų keitimas .
 22. Prašymų registruoti žemės ūkio valdą/atnaujinti registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre priėmimas.
 23. Pranešimų apie valdos perdavimą priėmimas.
 24. Charakteristikų  išdavimas seniūnijos gyventojams.
 25. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
 26. Buities tyrimo  aktų surašymas.
 27. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
 28. Prašymus priėmimas ir  pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo,  išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
 29. Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.
 30. Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems  auginantiems vaikus, asmenims.
 31. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
 32. Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas
 33. Planavimas ir  socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis,  ugdant ir palaikant   suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius
 34. Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų  apskaitos.
 35. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
 36. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
 37. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

Griežpelkių seniūnaitija (seniūnaitė Virginija Stankevičienė, tel. 8 656 01 667, el. p. virginijauk@gmail.com)

Griežpelkių I k., Griežpelkių II k., Gilandviršių k., Greižėnų k., Kalėnų k., Kreivėnų k., Oplankio k., Lauksargių k. Šlaito g. kairė pusė, Meldiklaukių k.

Lauksargių seniūnaitija (seniūnaitė – Jovita Masidunskienė, tel. 8 602 57 689, el. p. j.mikaityte@gmail.com )

Lauksargių k.: Beržų g., Bijūnų g., Daržų g., Kaštonų g., Liepų g., Parko g., Sodų g., Tuopų g., Šlaito g. dešinė pusė, Tilžės g. kairė pusė

Šakių seniūnaitija (seniūnaitis Vytautas Jonikaitis, tel. 8 652 53 582 (el. p. neturi))

Šakių k., Steponiškių k., Nemeilų k., Kregždėnų k., Kamščių k., Aukštvilkių k., Lauksargių k. Laukų g., Klevų g., Tilžės g. dešinė pusė

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11142,64
Specialistė22211,48
Socialinio darbo organizatorė11257,82
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima11211,77
Lankomosios priežiūros darbuotojas21428,61
Žemės ūkio specialistė0,5190,7
Elektrikas0,25211,44
Traktorininkas0,5414,75
Darbininkas2,51379,65
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5308,1
Valytoja2,2890,47
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11251,83
Specialistė22174,15
Socialinio darbo organizatorė11240,66
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima1907,52
Lankomosios priežiūros darbuotojas2790,94
Žemės ūkio specialistė0,5458,35
Elektrikas0,25207,15
Traktorininkas0,5385,61
Darbininkas2,51548,94
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5265,56
Valytoja2,2424,9

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Vyr. buhalterė

1

1298,48

Specialistė

1

1192,84

Socialinio darbo organizatorė

1

1249,50

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima

1

921,20

Specialistė

1

979,20

Lankomos priežiūros darbuotoja

1

730,45

Žemės ūkio specialistė

0,5

348,84

Elektrikas

0,25

202,63

Traktorininkas

0,5

427,34

Darbininkas

2,5

1363,49

Kapinių teritorijos prižiūrėtojas

0,5

0,00

Valytoja

2,2

1080,96

2019 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Vyr. buhalterė

1

1219,48

Specialistė

1

1175,59

Socialinio darbo organizatorė

1

1246,04

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima

1

1224,94

Specialistė

1

990,13

Lankomos priežiūros darbuotoja

1

644,39

Žemės ūkio specialistė

0,5

365,11

Elektrikas

0,25

196,17

Traktorininkas

0,5

424,87

Darbininkas

2,5

1061,23

Kapinių teritorijos prižiūrėtojas

0,5

259,33

Valytoja

2,2

1283,05

Ataskaitos
Scroll to Top
Skip to content