Korupcijos prevencija

Tauragės rajono savivaldybės korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ir teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Antikorupcijos komisija primena, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Gauti pranešimai apie korupcinę savivaldybės specialisto ar vadovo veiką yra perduodami Antikorupcijos komisijai, kuri sukviečia komisijos posėdį. Į komisijos posėdį kviečiami savivaldybės specialistas, kuris įtariamas korupcine veika, asmuo pranešęs apie menamą korupcinį savivaldybės specialisto nusižengimą. Nustačius specialisto korupcinę veiką, jam taikoma nuobauda, arba komisija nusprendžia kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Pranešimai apie korupciją:
Tauragės rajono savivaldybės vadovams ir valstybės tarnautojams:

Respublikos g. 2, Tauragė 72256 (raštu, pateikiant pranešimą savivaldybės priimamajame)

Pranešk elektroniniu paštu

„Pranešk STT“ linija visą parą

tel.: (8 5) 266 3333

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, gali būti rengiami savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Aktualus Tauragės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos veiksmų planas šiuo metu nėra patvirtintas (rengiamas projektas).

Informacijos apie asmenį surinkimas:
Informacija:

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, pareigos

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

1.

Viktoras Kovšovas

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys  (komisijos pirmininkas) 

+370 616 38836

[email protected] 

2.

Kęstutis Balašaitis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys)

+370 687 55090

[email protected]

3.

Darius Bredelis

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Jovarų seniūnaitijos seniūnaitis (komisijos narys)

+370 676 95752

[email protected]

4.

Rimantė Gailienė

Tauragės rajono savivaldybės gyventoja (komisijos narė)

+370 689 29269

[email protected]

5.

Palmyra Gylienė

Tauragės miesto bendruomenės „Tauragės Jovarai“ pirmininkė (komisijos narė)

+370 687 23106

[email protected]

6.

Juozas Jankevičius

Tauragės rajono savivaldybės gyventojas (komisijos narys)

+370 687 26258

[email protected]

7.

Linas Janušonis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys  (komisijos narys)

+370 655 31587

[email protected]

8.

Kęstutis Mockaitis

Tauragės miesto bendruomenės “Tarailių ratas“ narys (komisijos narys)

+370 682 34468

[email protected]

9.

Eugenija Žiauberienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (komisijos narė)     

+370 64391043

[email protected]

Prašome gyventojus teikti pasiūlymus ir iniciatyvas kaip būtų galima tobulinti korupcijos prevenciją Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir Tauragės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų ar įmonių veikloje. Pasiūlymus ir iniciatyvas teikti el. p. [email protected]

Scroll to Top