Darbo grupės ir komisijos

Tauragės rajono savivaldybės darbo grupės ir komisijos

Tauragės rajono savivaldybės administracija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti.
Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 2. Jolanta Katauskienė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 3. Inga Meištininkaitė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Regina Patašienė – Švietimo ir sporto skyriaus specialistė (mentorė);
 5. Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius;
 6. Ligita Rimkuvienė – Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 7. Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė.
Informacija
Komisija priimti sprendimus dėl investicijų projektų teikimo valstybės investicijų programos finansavimui gauti:
 1. Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);
 2. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 3. Indrė Juknienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Danutė Naujokienė – Kultūros skyriaus vedėja;
 5. Ramutė Noreikienė – Kaimo reikalų skyriaus vedėja;
 6. Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 7. Aivaras Preikšaitis – Statybos skyriaus vedėjas;
 8. Egidijus Šteimantas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Informacija
Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, įvertinimo komisija:
 1. Ramutė Noreikienė – Kaimo reikalų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 2. Romas Gudelis – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;
 3. Daiva Jacikevičienė – Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Zita Janušienė – Kaimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 5. Atitinkamos seniūnijos seniūnas.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija:
 1. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 2. Andrius Kačergius – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro gydytojas psichiatras (komisijos narys);
 3. Lina Malinauskienė – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro socialinė darbuotoja (komisijos narė);
 4. Eglė Tolvaišienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 5. Violeta Žūtautienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės skyriaus pirmininkė (komisijos narė).
Informacija
Tauragės rajono saugaus eismo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininko pavaduotojas);
 3. Žilvinas Majus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijos seniūnas (komisijos sekretorius);
 4. Kęstutis Lukošius – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas (komisijos narys);
 5. Tomas Marcinkevičius – Tauragės krepšinio lygos valdybos narys (komisijos narys);
 6. Tadas Pauparis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyriaus vedėjas (komisijos narys);
 7. Robertas Piečia – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (komisijos narys);
 8. Aivaras Preikšaitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas (komisijos narys);
 9. Tadas Vosylius – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas (komisijos narys);
 10. Virginijus Žilius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijos specialistas (mentorius) (komisijos narys);
 11. Gediminas Kurlinkus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas (komisijos narys).
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija:
 1. Nerijus Bardzilauskas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės rajono ir Pagėgių filialo pirmininkas;
 2. Rita Grigalienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė;
 3. Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė;
 4. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 5. Algė Norvaišaitė – Tauragės ratukų sąjungos narė;
 6. Kęstutis Petkus – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas;
 7. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
 8. Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
 9. Irmina Ambrozevičienė – Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijos pirmininkė;
 10. Silvija Žukauskienė – Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijos ,,Prasmė’’ pirmininkė;
 11. Violeta Žūtautienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialo pirmininkė.
Informacija
Tauragės rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
 3. Šarūnė Beitaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (komisijos narė);
 4. Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė (komisijos narė);
 5. Justinas Norkaitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus vyr. specialistas (komisijos narys);
 6. Kęstutis Petkus – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas (komisijos narys).
Informacija
Socialinės paramos teikimo komisija:
 1. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
 2. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos narė);
 3. Jolanta Skrodenienė  – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos narė);
 4. Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 5. Aida Lasauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
 6. Nijolė Navickienė – Tauragės socialinių paslaugų centro direktorė (komisijos narė);
 7. Iveta Skurvydienė – bendruomenės atstovė, viešosios įstaigos Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja (komisijos narė).
Informacija
Komisija klausimams dėl mokinių, neturinčių aštuoniolikos metų, priėmimo į Tauragės suaugusiųjų mokymo centrą spręsti:
 1. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
 2. Irina Butvilienė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 3. Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Rima Bandzinaitė-Latožienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė;
 3. Rita Matemaitienė – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Regina Patašienė – Švietimo ir sporto skyriaus specialistė;
 5. Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija:
 1. Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Vilmantas Liorančas – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys;
 3. Jūratė Mizeraitė – Švietimo ir sporto skyriaus specialistė;
 4. Danguolė Petkienė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 5. Vilma Vaičekauskienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė.
Informacija
Kandidatų į Tauragės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų renkamus kolegialius valdymo organus atrankos komisija:
 1. Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono savivaldybės meras (pagrindinis narys), jo nesant – Virginija Eičienė, Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja (pakaitinė narė);
 2. Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (pagrindinis narys), jo nesant – Tomas Raulinavičius, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pakaitinis narys);
 3. Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja (pagrindinė narė), jos nesant – Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis narys).
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija::
 1. Eva Bagdonienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio
  bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);
 2. Audronė Bartušienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
  skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
 3. Irina Butvilienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
  skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Elena Jurgilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
  apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Tauragės rajono
  savivaldybės vyriausioji specialistė;
 5. Vaida Mačiulienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės
  psichologinės tarnybos psichologė;
 6. Lolita Marcinkutė – Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros
  prokurorė;
 7. Aivaras Mačiukas – VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų
  gydytojas;
 8. Ona Povilaitienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
  apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Tauragės rajono
  savivaldybės vyriausioji specialistė;
 9. Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
  pavaduotojas;
 10. Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja
  (pakaitinė vyriausioji specialistė);
 11. Egidijus Šteimantas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
  skyriaus vedėjas;
 12. Vida Valauskienė – Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialistė;
 13. Saulius Lakštinis – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus
  vyriausiasis tyrėjas;
 14. Dainius Petraitis – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus
  vyriausiasis tyrėjas;
 15. Voldemaras Knystautas – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos
  skyriaus vyriausiasis tyrėjas.“
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo komisija:
 1. Šarūnė Beitaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja (savivaldybės vyr. architektė) (komisijos pirmininkė);
 2. Reinoldas Volbikas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas (komisijos narys);
 3. AB „Amber Grid“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
  AB „Lesto“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 4. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinio padalinio įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 6. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 7. Litgrid AB įgaliotas atstovas (komisijos narys);
  Pagramančio regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 8. Tauragės visuomenės sveikatos centro įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 9. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 10. TEO LT, AB įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 11. UAB „Tauragės šilumos tinklai“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 12. UAB „Tauragės vandenys“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 13. UAB „Dunokai“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
  Viešvilės valstybinio rezervato direkcijos įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 14. VĮ „Tauragės regiono keliai“ įgaliotas atstovas (komisijos narys);
 15. Žmonių su negalia VšĮ „Aplinka visiems“ įgaliotas atstovas (komisijos narys).
Informacija
Tauragės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija:
 1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (ESK pirmininkas);
 2. Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas (ESK narys);
 3. Tauragės rajono savivaldybės gydytojas (ESK narys);
 4. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas (ESK narys);
 5. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas (ESK narys);
 6. Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas (ESK narys);
 7. Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas (ESK narys);
 8. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sekretorius (ESK narys);
 9. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnas (ESK narys).“
Informacija
Derybų su Pagėgių savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo pasiūlymams parengti darbo grupė:
 1. Eduardas Anulis – UAB „Tauragės vandenys“ direktorius;
 2. Vidmantas Augutis – UAB „Tauragės vandenys“ Kaimo vandentiekio tarnybos viršininkas;
 3. Jonas Gečas – UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius;
 4. Edita Jonikaitienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 5. Ignas Kymantas – Finansų skyriaus vedėjas;
 6. Edmundas Mockaitis – UAB „Tauragės vandenys“ vyriausiasis energetikas;
 7. Lilija Mockienė – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė;
 8. Genovaitė Pukelytė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 9. Vytautas Šimkevičius – UAB „Tauragės vandenys“ Nuotekų valymo tarnybos viršininkas;
 10.  Rimantas Veisas – UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas.
Informacija
Scroll to Top
Skip to content