Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 52 011

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

5. Skyriaus pagrindinės funkcijos yra šios:
5.1 analizuoti savivaldybės statinių ir patalpų statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, reikalingas lėšas ir informuoti administracijos direktorių;
5.2. organizuoti ir koordinuoti savivaldybės statinių ir patalpų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų atlikimą;
5.3. atlikti statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Statybos įstatyme, vykdant statybos darbus, finansuojamus iš savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių;
5.4. teikti siūlymus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ir vykdyti jų administravimą;
5.5. rengti konkursų sąlygas statybos objektų projektuotojams, rangovams, techninės priežiūros vadovams, parinkti ir vykdyti smulkių statybos objektų techninę priežiūrą administracijos direktoriui pavedus;
5.6. rengti, organizuoti investicinių programų bei projektų rengimą statybos srityje ir dalyvauti jų įgyvendinime;
5.7. rengti kai kurių savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatines dokumentacijas pasinaudojant programine įranga;
5.8. vykdyti pastato Respublikos g. 2 techninę priežiūrą Statybos įstatymo nustatyta tvarka;
5.9. koordinuoti pastato Respublikos g. 2 šilumos tiekimo klausimus;
5.10. dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitose komisijose, darbo gupėse;
5.11. rengti savivaldybės teisės aktų projektus pagal priskirtą kompetenciją;
5.12. rengti ir derinti sutarčių projektus pagal skyriaus kompetenciją;
5.13. savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlikti finansų kontrolę;
5.14. dalyvauti savivaldybės rengiamuose investiciniuose projektuose administracijos direktoriui pavedus;
5.15. teisės aktų nustatyta tvarka rengti informaciją, statistinius duomenis skyriaus kompetencijos klausimais, teikti ją atitinkamoms institucijoms;
5.16. dalyvauti strateginio planavimo procese pagal skyriaus kompetenciją.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top