Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 844

danute.naujokiene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

 1. formuoti, kuruoti, koordinuoti kultūros, jaunimo reikalų, viešųjų ryšių, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo veiklas;
 2. organizuoti kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 3. koordinuoti ir kontroliuoti bibliotekų, muziejų, kitų kultūros įstaigų veiklą;
 4. kuruoti ir koordinuoti viešuosius renginius;
 5. rūpintis etninės kultūros plėtra ir globa;
 6. inicijuoti ir koordinuoti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą;
 7. organizuoti jaunimo politikos, bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis formavimą ir įgyvendinimą;
 8. kuruoti, koordinuoti jaunimo, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, skatinti šių veikų iniciatyvas;
 9. organizuoti, kuruoti ir kontroliuoti viešuosius ryšius, ryšius su visuomene, vidinę ir išorinę komunikaciją;
 10. organizuoti Tauragės krašto reprezentavimą, užtikrinti komunikaciją tarp visuomenės, vietos bendruomenių, įvairių organizacijų, verslininkų ir pan.;
 11. užtikrinti informacijos pateikimą žiniasklaidos priemonėms ir gyventojams apie savivaldybės veiklą įvairiomis priemonėmis;
 12. kurti savivaldybės interneto svetainės koncepciją, organizuoti informacijos pateikimą joje;
 13. filmuoti ir fotografuoti renginius, susitikimus ir pan., redaguoti ir režisuoti reportažus, archyvuoti medžiagą.
 14. dalyvauti rengiant savivaldybės strateginį planą, teikti pasiūlymus dėl biudžeto asignavimų pagal kuruojamas sritis;
 15. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant, įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitus projektus;
 16. nagrinėti ir rengti atsakymus, teisės aktų projektus, sutarčių ir kitų raštų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
 17. rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir statistinius duomenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
 18. atlikti kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytas savivaldybės funkcijas kultūros, jaunimo reikalų, viešųjų ryšių, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo srityse.
Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top