Viešieji pirkimai

Tauragės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Teisės aktai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašas

Šis Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra privalomo pobūdžio dokumentas, kurio tikslas – reglamentuoti Perkančiosios organizacijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (toliau tekste vadinama – Pirkimai) formavimo, planavimo, iniciavimo, organizavimo tvarką, pirkimus vykdančių ir (ar) pirkimo procese dalyvaujančių Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su Perkančiosios organizacijos numatomais vykdyti ir / ar vykdomais pirkimais susijusius klausimus, siekiant sumažinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas) reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų riziką.

Informacija

Prikimų planai

Kita

Data

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

2019-10-25

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Gėlų, puokščių, krepšelių ir vainikų pirkimas

Tokios rūšies prekių nėra kataloge.

2019-11-13

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Socialinio būsto remontas

Kataloge nėra tinkamos specifikacijos statybos darbų

2019-11-13

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Socialinio būsto remontas

Kataloge nėra tinkamos specifikacijos statybos darbų

2019-11-19

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Asmeniniai kompiuteriai

 

Už numatytą pinigų sumą nepavyko nupirkti iš CPO katalogo

2019-11-22

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

LED šviečianti girlianda-sniegelis

Tokios rūšies prekių nėra kataloge.

2019-11-28

Mažos vertės skelbiamos apklausos būdas

Nuomos mokesčio administravimo (apskaičiavimo ir surinkimo) paslaugos pirkimas

Tokių paslaugų kataloge nėra

2019-11-28

Supaprastintas atviras konkursas

Centralizuotas degalų pirkimas

Siūloma Įsigyti benzino, dyzelino arba suskystintų dujų tik  į talpyklas.

2019-12-06

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Pastato Donelaičio g. 21 lifto nuolatinė priežiūra

Kataloge nėra tokios rūšies  paslaugų

Scroll to Top