Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos, iždo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

2020 metų finansinės ataskaitos

Tauragės rajono savivaldybės iždas

2019 metų finansinės ataskaitos

Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos

Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Scroll to Top
Skip to content