Darbo užmokestis

Tauragės rajono savivaldybės informacija apie darbo užmokestį

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Savivaldybės meras13401
Savivaldybės mero pavaduotoja13033
Savivaldybės mero patarėjai41825
Savivaldybės tarybos sekretorius1neskelbia
Administracijos direktorius  
Administracijos direktoriaus pavaduotojas13129
Skyriaus vedėjas132502
Vyriausiasis specialistas421728
Vyresnysis specialistas21796
Seniūnas72129
Seniūno pavaduotojas61717
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas21440
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris51669
Specialistas21,51380
Archyvo tvarkytoja31023
Valytoja3642
Darbininkas1818
Viso:113,5 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Savivaldybės meras13381
Savivaldybės mero pavaduotoja13016
Savivaldybės mero patarėjai41813
Savivaldybės tarybos sekretorius1neskelbia
Administracijos direktorius13234
Administracijos direktoriaus pavaduotojas13112
Skyriaus vedėjas132472
Vyriausiasis specialistas411621
Vyresnysis specialistas21751
Seniūnas82071
Seniūno pavaduotojas61676
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas21489
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris51568
Specialistas23,51301
Archyvo tvarkytoja31005
Valytoja3607
Darbininkas1789
Viso:116,5 


Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Pareigybės pavadinimas Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis Žmonių skaičius
Savivaldybės meras 3381 1
Savivaldybės mero pavaduotoja 3016 1
Savivaldybės mero patarėjai 1789 3
Savivaldybės tarybos sekretorius neskelbia 1
Administracijos direktorius 3234 1
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3112 1
Skyriaus vedėjas 2434 13
Vyriausiasis specialistas 1498 46
Vyresnysis specialistas 1751 2
Seniūnas 2169 8
Seniūno pavaduotojas 1704 6
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas 1489 2
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris 1568 5
Specialistas 1278 28
Archyvo tvarkytoja 1005 3
Valytoja 607 3
Darbininkas 789 1
125
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Pareigybės pavadinimas2020 m. II ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras33711
Savivaldybės mero pavaduotoja29891
Savivaldybės mero patarėjai17833
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius32031
Administracijos direktoriaus pavaduotojas30821
Skyriaus vedėjas237514
Vyriausiasis specialistas140848
Vyresnysis specialistas17512
Seniūnas20868
Seniūno pavaduotojas16676
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas12943
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris15485
Specialistas127826
Vyr. kompiuterininkas00
Archyvo tvarkytoja10053
Valytoja6074
Darbininkas7892
  129

Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Pareigybės pavadinimas2020 m. I ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras33501
Savivaldybės mero pavaduotoja29891
Savivaldybės mero patarėjai17783
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius32031
Administracijos direktoriaus pavaduotojas30821
Skyriaus vedėjas234414
Vyriausiasis specialistas140848
Vyresnysis specialistas16662
Seniūnas20706
Seniūno pavaduotojas18427
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas12663
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris12745
Specialistas125825
Vyr. kompiuterininkas12181
Archyvo tvarkytoja9383
Valytoja6074
Darbininkas7891
  127
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Savivaldybės meras13371
Savivaldybės mero pavaduotoja13003
Savivaldybės mero patarėjai41791
Savivaldybės tarybos sekretorius1neskelbia
Administracijos direktorius13219
Administracijos direktoriaus pavaduotojas13097
Skyriaus vedėjas132406
Vyriausiasis specialistas411484
Vyresnysis specialistas21730
Seniūnas82099
Seniūno pavaduotojas61722
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas21385
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris51490
Specialistas23,51279
Archyvo tvarkytoja3988
Valytoja3607
Darbininkas1789
Viso:116,5 

Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Pareigybės pavadinimas2019 metų  vidutinis metinis  nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras32071
Savivaldybės mero pavaduotoja28291
Savivaldybės mero patarėjai17564
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius31371
Administracijos direktoriaus pavaduotojas29721
Skyriaus vedėjas218813
Vyriausiasis specialistas129951
Vyresnysis specialistas14492
Seniūnas18226
Seniūno pavaduotojas15207
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas10893
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris11586
Specialistas114527
Vyr. kompiuterininkas11481
Archyvo tvarkytoja8883
Valytoja5553
Darbininkas6731
  132
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Scroll to Top
Skip to content