Darbo užmokestis

Tauragės rajono savivaldybės informacija apie darbo užmokestį

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Savivaldybės meras13433
Savivaldybės mero pavaduotoja13054
Savivaldybės mero patarėjai32031
Savivaldybės tarybos sekretorius1neskelbia
Administracijos direktorius13097
Administracijos direktoriaus pavaduotojas13145
Administracijos patarėja12183
Skyriaus vedėjas112568
Vyriausiasis specialistas431695
Vyresnysis specialistas21827
Seniūnas72079
Seniūno pavaduotojas61693
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas21582
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris51808
Specialistas22,51438
Archyvo tvarkytoja31018
Valytoja3642
Darbininkas1835
Viso:114,5 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Savivaldybės meras13420
Savivaldybės mero pavaduotoja13033
Savivaldybės mero patarėjai32022
Savivaldybės tarybos sekretorius1neskelbia
Administracijos direktorius13097
Administracijos direktoriaus pavaduotojas13129
Administracijos patarėja12190
Skyriaus vedėjas122496
Vyriausiasis specialistas431658
Vyresnysis specialistas21827
Seniūnas72053
Seniūno pavaduotojas61690
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas21582
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris51808
Specialistas21,51488
Archyvo tvarkytoja31023
Valytoja3642
Darbininkas1818
Viso:114,5 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Savivaldybės meras13401
Savivaldybės mero pavaduotoja13033
Savivaldybės mero patarėjai41825
Savivaldybės tarybos sekretorius1neskelbia
Administracijos direktorius1 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas13129
Skyriaus vedėjas132502
Vyriausiasis specialistas421728
Vyresnysis specialistas21796
Seniūnas72129
Seniūno pavaduotojas61717
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas21440
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris51669
Specialistas21,51380
Archyvo tvarkytoja31023
Valytoja3642
Darbininkas1818
Viso:113,5 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Savivaldybės meras13371
Savivaldybės mero pavaduotoja13003
Savivaldybės mero patarėjai41791
Savivaldybės tarybos sekretorius1neskelbia
Administracijos direktorius13219
Administracijos direktoriaus pavaduotojas13097
Skyriaus vedėjas132406
Vyriausiasis specialistas411484
Vyresnysis specialistas21730
Seniūnas82099
Seniūno pavaduotojas61722
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas21385
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris51490
Specialistas23,51279
Archyvo tvarkytoja3988
Valytoja3607
Darbininkas1789
Viso:116,5 

Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Pareigybės pavadinimas2019 metų  vidutinis metinis  nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras32071
Savivaldybės mero pavaduotoja28291
Savivaldybės mero patarėjai17564
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius31371
Administracijos direktoriaus pavaduotojas29721
Skyriaus vedėjas218813
Vyriausiasis specialistas129951
Vyresnysis specialistas14492
Seniūnas18226
Seniūno pavaduotojas15207
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas10893
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris11586
Specialistas114527
Vyr. kompiuterininkas11481
Archyvo tvarkytoja8883
Valytoja5553
Darbininkas6731
  132
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Scroll to Top