Darbo užmokestis

Tauragės rajono savivaldybės informacija apie darbo užmokestį

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Pareigybės pavadinimasVidutinis nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras33811
Savivaldybės mero pavaduotoja30161
Savivaldybės mero patarėjai17893
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius32341
Administracijos direktoriaus pavaduotojas31121
Skyriaus vedėjas243413
Vyriausiasis specialistas149846
Vyresnysis specialistas17512
Seniūnas21698
Seniūno pavaduotojas17046
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas14892
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris15685
Specialistas127828
Archyvo tvarkytoja10053
Valytoja6073
Darbininkas7891
  125

Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Pareigybės pavadinimas2020 m. II ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras33711
Savivaldybės mero pavaduotoja29891
Savivaldybės mero patarėjai17833
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius32031
Administracijos direktoriaus pavaduotojas30821
Skyriaus vedėjas237514
Vyriausiasis specialistas140848
Vyresnysis specialistas17512
Seniūnas20868
Seniūno pavaduotojas16676
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis ir vyriausiasis specialistas12943
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris15485
Specialistas127826
Vyr. kompiuterininkas00
Archyvo tvarkytoja10053
Valytoja6074
Darbininkas7892
  129

Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.

Pareigybės pavadinimas2020 m. I ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras33501
Savivaldybės mero pavaduotoja29891
Savivaldybės mero patarėjai17783
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius32031
Administracijos direktoriaus pavaduotojas30821
Skyriaus vedėjas234414
Vyriausiasis specialistas140848
Vyresnysis specialistas16662
Seniūnas20706
Seniūno pavaduotojas18427
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas12663
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris12745
Specialistas125825
Vyr. kompiuterininkas12181
Archyvo tvarkytoja9383
Valytoja6074
Darbininkas7891
  127
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Pareigybės pavadinimas2019 metų  vidutinis metinis  nustatytasis darbo užmokestisŽmonių skaičius
Savivaldybės meras32071
Savivaldybės mero pavaduotoja28291
Savivaldybės mero patarėjai17564
Savivaldybės tarybos sekretoriusneskelbia1
Administracijos direktorius31371
Administracijos direktoriaus pavaduotojas29721
Skyriaus vedėjas218813
Vyriausiasis specialistas129951
Vyresnysis specialistas14492
Seniūnas18226
Seniūno pavaduotojas15207
   
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis  
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas10893
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris11586
Specialistas114527
Vyr. kompiuterininkas11481
Archyvo tvarkytoja8883
Valytoja5553
Darbininkas6731
  132
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Scroll to Top
Skip to content