Darbo užmokestis

Tauragės rajono savivaldybės informacija apie darbo užmokestį

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Pareigybės pavadinimas 2020 m. I ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestis Žmonių skaičius
Savivaldybės meras 3350 1
Savivaldybės mero pavaduotoja 2989 1
Savivaldybės mero patarėjai 1778 3
Savivaldybės tarybos sekretorius neskelbia 1
Administracijos direktorius 3203 1
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3082 1
Skyriaus vedėjas 2444 14
Vyriausiasis specialistas 1408 48
Vyresnysis specialistas 1666 2
Seniūnas 2070 6
Seniūno pavaduotojas 1842 7
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas 1266 3
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris 1274 5
Specialistas 1258 25
Vyr. kompiuterininkas 1218 1
Archyvo tvarkytoja 938 3
Valytoja 607 4
Darbininkas 789 1
127
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Pareigybės pavadinimas 2019 metų  vidutinis metinis  nustatytasis darbo užmokestis Žmonių skaičius
Savivaldybės meras 3207 1
Savivaldybės mero pavaduotoja 2829 1
Savivaldybės mero patarėjai 1756 4
Savivaldybės tarybos sekretorius neskelbia 1
Administracijos direktorius 3137 1
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2972 1
Skyriaus vedėjas 2188 13
Vyriausiasis specialistas 1299 51
Vyresnysis specialistas 1449 2
Seniūnas 1822 6
Seniūno pavaduotojas 1520 7
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
Vyresnysis  ir vyriausiasis specialistas 1089 3
Vyresnysis buhalteris ir buhalteris 1158 6
Specialistas 1145 27
Vyr. kompiuterininkas 1148 1
Archyvo tvarkytoja 888 3
Valytoja 555 3
Darbininkas 673 1
132
Tarybos sekretoriaus ir mero padėjėjos darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Scroll to Top

Vyksta interneto svetainės naujinimo darbai

Informuojame, kad vyksta interneto svetainės naujinimo darbai, todėl dalis funkcijų laikinai gali neveikti. Atsiprašome už laikinus nesklandumus. Apie pastebėtus neatitikimus svetainėje, galite informuoti el. paštu svetaine@taurage.lt
Skip to content