Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Tauragės rajono savivaldybės ir savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

2021 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos

Tauragės rajono biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos
Tauragės rajono savivaldybės administracija

2020 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos

2019 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos

2018 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos

2017 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos

Seniūnijų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Scroll to Top