Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Psichologo, bendrosios praktikos slaugytojo ar buhalterio specialybę pasirinkusius studentus kviečiame pasinaudoti finansine parama

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas Tvarkos aprašas dėl trūkstamų specialistų studijų rėmimo. Sąraše matyti, kad Tauragės rajone labiausiai trūksta psichologų, bendrosios praktikos slaugytojų bei buhalterių, todėl minėtas studijas pasirinkusiems studentams bus skiriama finansinė parama.

Bendrosios praktikos slaugytojai yra laukiami ir būtų įdarbinami VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) ir VĮ Tauragės ligoninėje, baigę pedagoginės psichologijos magistro studijas asmenys būtų įdarbinami Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, o studentai baigę buhalterijos studijas būtų laukiami Tauragės rajono įmonėse ir įstaigose.

Bendrosios praktikos slaugos programos studentai sudarę trišalę sutartį su pasirinkta įstaiga bei Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, gali būti finansiškai remiami Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis – studentui gali būti skiriamas dalinis studijų finansavimas – 50 proc. nuo visos mokesčio už studijas sumos, jei studentas negauna valstybės finansuojamos studijų vietos, arba stipendija – 2 000 Eur asmeniui per metus paramos sumą pervedant dalimis. Pasirašydamas trišalę sutartį studentas įsipareigotų baigęs studijas dirbti Tauragės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose tiek metų, kiek metų jam buvo skirtas Savivaldybės finansavimas, bet ne trumpiau nei 3 metus.

Psichologijos ir buhalterijos studijas pasirinkusiems studentams taip pat būtina pasirašyti trišalę sutartį su administracijos direktoriumi bei pasirinkta įstaiga. Studentui, studijuojančiam psichologijos magistro studijose, gali būti skiriamas studijų finansavimas – 100 proc. visos mokesčio už studijas sumos, jei studentas negauna valstybės finansuojamos studijų vietos, arba stipendija – 2 000 Eur asmeniui per metus paramos sumą pervedant dalimis. Studentas studijuojantis Buhalterijos programoje Tauragėje ir sudaręs trišalę sutartį su pasirinkta įstaiga bei Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi gali gauti dalinį studijų finansavimą – 50 proc. nuo visos mokesčio už studijas sumos, jei studentas negauna valstybės finansuojamos studijų vietos. Trišalę sutartį pasirašę asmenys taip pat įsipareigoja dirbti Tauragės rajono savivaldybės įstaigose tiek metų, kiek metų jam buvo skirtas Savivaldybės finansavimas, bet ne trumpiau nei 3 metus.

Kreiptis dėl paramos galima tuomet, jei asmuo:

  • studijuoja vieną iš minėtų profesijų
  • negauna papildomos stipendijos ar studijų finansavimo / dalinio studijų finansavimo iš Savivaldybės ar Savivaldybės įstaigos/ įmonės
  • įsipareigoja ne mažiau kaip 1 mėnesį per metus vykdyti savanorišką veiklą ir atlikti visą mokomąją praktiką Tauragės rajono savivaldybėje;
  • įsipareigoja baigęs studijas dirbti Tauragės rajono savivaldybės įstaigose / įmonėse tiek metų, kiek jam buvo skirtas Savivaldybės finansavimas, bet ne trumpiau nei 3 metus.

Prašymai stipendijai ar studijų finansavimui / daliniam studijų finansavimui gauti priimami iki einamųjų metų spalio 1 d. adresu www.epaslaugos.lt

Dėl daugiau informacijos galite kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. +(370) 614 89 939.

Pasidalinkite
Scroll to Top