Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Pristatytos Tauragės miesto ir rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos

Birželio 8 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijoje vyko vieši susirinkimai su visuomene dėl Tauragės miesto ir rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir bendrojo plano koncepcijos. Pristatymo metu buvo atsakyta į susiririnkusiųjų klausimus, aptarti pateiktų koncepcijų variantai.

Rengiant teritorijų bendrojo plano keitimą buvo siūloma įvertinti dvi galimas teritorijų vystymo koncepcijos alternatyvas.

Pirmoji koncepcijos alternatyva pagrįsta koncentruotu svarbiausių rajono urbanistinių centrų vystymu. Pirmosios alternatyvos pagrindą sudarytų esama rajono urbanistinių centrų struktūra sudaryta iš rajono centro, seniūnijų centrų ir kitų didesnių kaimo gyvenamųjų vietovių, kurios išskirtinos pagal jų institucinį aprūpinimą. Šioje alternatyvoje būtų siekiama išlaikyti esamą urbanistinių centrų struktūrą, kurią sudaro rajono miestai, seniūnijų centrai (Žygaičiai, Mažonai, Lomiai, Adakavas, Batakiai, Gaurė, Lauksargiai) ir didesnės gyvenamosios vietovės, kaip Sartininkai (Žygaičių sen.), Pagramantis (Mažonų sen.), Eičiai (Gaurės sen.). Šiose gyvenvietėse būtų siekiama išlaikyti esamą švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės apsaugos, globos ir rūpybos įstaigų tinklą, gerinant teikiamų paslaugų, o taip pat gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos kokybę. Ši alternatyva skatintų žemės ir miškų ūkio modernizavimą esamose žemėnaudose ir žemėvaldos ribose ir skatintų darbo jėgos užimtumą žemės ūkyje. Šiuo atveju būtų užtikrinami nuolatiniai nusistovėję paslaugų ryšiai ir santykiai tarp gretimų gyvenamųjų vietovių, taip pat būtų išlaikytas esamų darbo vietų bei socialinės infrastruktūros objektų pasiekiamumas bei veiklų tęstinumas

Antrojoje koncepcijos alternatyvoje siūloma palaikyti ir remti didesnį urbanistinių centrų skaičių, tačiau nustatant jiems diferencijuotus prioritetus. Šia alternatyva būtų siekiama tolygesnio gyvenamųjų vietovių socialinio aprūpinimo, išlaikant skirtingo lygmens objektus, taikant aktyvią urbanistinio vystymo politiką. Čia taip pat būtų siekiama apjungti viena kitos arčiau esančias gyvenvietes, numatyti jose teikiamų paslaugų dalinimąsi, bendrai išnaudoti esamą inžinerinį ir socialinį aprūpinimą. Ši alternatyva išskiriama kaip decentralizuota koncentruota plėtra.

Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos dokumentai pateikiami  ČIA.
Tauragės rajono teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos dokumentai pateikiami ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top