Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Parama verslui: paskirstytos lėšos naujų darbo vietų įkūrimo, patalpų nuomos ir kitoms išlaidoms kompensuoti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Tauragės rajono savivaldybės smulkaus verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašu, pagal numatytą programą skirta finansinė parama smulkaus verslo subjektams, kurie veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų programos rėmimo lėšos skirtos: naujų darbo vietų įkūrimo, naujų interneto svetainių kūrimo, verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos parengimo, rinkodaros priemonių, negyvenamųjų patalpų nuomos ir užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidoms kompensuoti.

  • Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidoms kompensuoti paskirstyta – 90 874,84 Eur (29 įmonėse įsteigtos 49 naujos darbo vietos);
  • Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos parengimo išlaidoms kompensuoti skirta – 500 Eur (vienai įmonei);
  • Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidoms kompensuoti skirta – 528,2 Eur (keturioms įmonėms); 
  • Rinkodaros priemonių išlaidoms kompensuoti paskirstyta – 1454,39 Eur (devynioms įmonėms);
  • Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms kompensuoti paskirstyta 2377 Eur (penkioms įmonėms);
  • Užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidoms kompensuoti skirta – 500 Eur (vienai įmonei).

Įgyvendinamos programos tikslas – remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir jų darbinę veiklą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijas į Tauragės rajoną. Siekiama didinti vietos gyventojų užimtumą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti smulkųjį verslą kuriant naujas darbo vietas ir siekiant išlaikyti esamas, ugdyti vietos gyventojų verslumą.

Daugiau informacijos apie Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą rasite ČIA

Pasidalinkite
Scroll to Top