Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Neformalusis vaikų švietimas Tauragės rajono savivaldybėje 2022–2023 m. m.

NVŠ (1)Beveik visi ŠVIS (švietimo valdymo informacinė sistema) fiksuojami Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo rodikliai viršija nacionalinius rodiklius. Neformaliojo vaikų švietimo rodikliai fiksuojami ir Savivaldybių gerovės indekse – tai prisideda prie aukšto savivaldybės švietimo srities rodiklių vertinimo.

Lyginant mokinių dalyvavivą neformalaus švietimo programose arba bendrojo ugdymo mokyklų vykdomuose būreliuose, fiksuojamas didėjimas:

2020–2021 m. m. – 61,67 proc.
2021–2022 m. m. – 61.88 proc.
2022–2023 m. m. – 72,98 proc.

Kiti rodikliai:

Tikslinėmis valstybės neformaliojo vaikų švietimo lėšomis pasinaudojančių mokinių procentas*

 • Tauragėje: 23,93 proc.
 • Lietuvoje: 26,59 proc.

* NVŠ tikslinio finansavimo programose 2022 m. gruodžio mėn. dalyvavo 1121 mokinys.
+ Savivaldybės tikslinio finansavimo NMSU programoje – 280 mokinių. Iš viso: 1401 mokinys (31,6 proc.)

Savivaldybės lėšomis finansuojamose NVŠ programose dalyvaujančių mokinių procentas

 • Tauragėje: 20,17 proc.
 • Lietuvoje: 4,40 proc.

Bendrojo ugdymo mokyklų būerelius lankančių mokinių procentas

 • Tauragėje: 50,67 proc.
 • Lietuvoje: 36,89 proc.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose dalyvaujančių mokinių procentas

 • Tauragėje: 5,71 proc.
 • Lietuvoje: 1,98 proc.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą baigusių mokinių procentas

 • Tauragėje: 0,91 proc.
 • Lietuvoje: 0,77 proc.

Neformalaus vaikų švietimo ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose dalyvaujančių 1–4 klasių mokinių procentas

 • Tauragėje: 45, 60 proc.
 • Lietuvoje: 45,68 proc.

Neformalaus vaikų švietimo ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose dalyvaujančių 5-8 klasių mokinių procentas

 • Tauragėje: 35,65 proc.
 • Lietuvoje: 34,99 proc.

Neformalaus vaikų švietimo ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose dalyvaujančių 9-12 klasių mokinių procentas

 • Tauragėje: 17,06 proc.
 • Lietuvoje: 18,90 proc.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dalyvaujančių neformalaus vaikų švietimo ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose, procentas

 • Tauragėje: 37,02 proc.
 • Lietuvoje: 30,15 proc.

Mokinių, dalyvaujančių Neformalaus vaikų švietimo ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose, išskyrus muzikos ir sporto krypties programas, procentas

 • Tauragėje: 60,06 proc.
 • Lietuvoje: 52,30 proc.

Bendras Neformalaus vaikų švietimo ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų krypčių skaičius savivaldybės įsteigtose neformalaus vaikų švietimomokyklose

 • Tauragėje: 7
 • Lietuvoje: 16

Neformalaus vaikų švietimo ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų, vykdomų bet kurio švietimo teikėjo savivaldybėje, krypčių skaičius

 • Tauragėje: 12
 • Lietuvoje: 16
Pasidalinkite
Scroll to Top