Meras

Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras. Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.
Savivaldybės meras

Dovydas Kaminskas

+370 685 09167

+370 446 62 811

Trumpasis: 476

meras@taurage.lt

Tauragės rajono savivaldybės meras

Dovydas Kaminskas

Gerbiami Tauragės rajono gyventojai, laikas eina neapsakomai greit, vienos idėjos keičia kitas, bet tikslas dirbti Tauragės rajono gyventojų gerovei kartu kuriant modernią bendruomenę ir nebijant teigiamų permainų išliko vieningas.

Tauragė juda tinkama linkme, tikiu, kad riedantis traukinys dar tik įsibėgėja. Visi kartu stenkimės kurti Tauragę, puoselėjant pagrindines vertybes – sąžiningumą, atsakingumą, atvirumą ir pagarbą vieni kitiems. Siekime, kad Tauragės rajonas būtų ekonomiškai stiprus, kūrybingas, modernus ir atviras naujoms idėjoms, o tauragiškiai džiaugtųsi ir didžiuotųsi savo kraštu.

Vadovaukimės principu – „Galvok globaliai, veik lokaliai“.

Ateitis visų mūsų rankose!
Meras interesantus priima:

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 201 (priėmimo laikas: II: 9:00 val. - 12:00 val.)

Infromacija:
Mero referentė

-

8 446 62810

Trumpasis: 410

savivalda@taurage.lt

Kabineto Nr. 202

Scroll to Top