Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas 2022 metų projektams, finansuojamiems iš Tauragės rajono neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų, įgyvendinti

socialinė reabilitacija Kviečiame teikti paraiškas 2022 metų projektams, finansuojamiems iš Tauragės rajono neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų, įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki šių metų sausio 30 d.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – savivaldybės ar valstybės institucijos; asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos, kurios vykdo veiklas, skirtas Tauragės rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Organizacijos teikiamos paslaugos gali būti iš dalies apmokamos paties paslaugos gavėjo, vadovaujantis organizacijos nustatyta tvarka.

Projektas turi prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo, užimtumo didinimo ir galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime. Paraiškoje turi būti pagrįsta, kokie laukiami rezultatai, nauda neįgaliesiems ir (ar) jų šeimų nariams. Kartu su užpildyta ir organizacijos vadovo pasirašyta projekto paraiškos forma būtina pateikti organizacijos registracijos pažymėjimą, nuostatų (įstatų) kopiją. Dokumentus rekomenduojama siųsti elektroniniu paštu [email protected]

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Jolantą Katauskienę, tel. 8 446 61873, el. paštu [email protected]

Paraiškos forma

Pasidalinkite
Scroll to Top