Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame siūlyti kandidatus Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti

Kviečiame siūlyti kandidatus Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio valstybės, piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas garsinant savo darbais Tauragės rajono savivaldybės vardą šalyje ir pasaulyje bei išskirtinį indėlį į Tauragės rajono savivaldybės mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, verslo, socialinio vystymo, žemės ūkio bei kitas sritis, taip pat už aktyvią visuomeninę veiklą.

Siūlyti suteikti garbės piliečio vardą gali:

  • Tauragės rajono savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės vykdomosios institucijos, seniūnai;
  • Tauragės rajono savivaldybės įstaigos, įmonės, įregistruotos visuomeninės, kūrybinės, religinės ir kitos juridiškai teisėtos organizacijos, vietos bendruomenės, asmenų grupės (ne mažiau kaip 20 asmenų) ir kiti juridiniai asmenys (institucija).

Kartu su siūlymu suteikti garbės piliečio vardą turi būti pateikta informacija apie siūlomą kandidatą: detalus gyvenimo aprašymas; darbų ir nuopelnų Tauragės rajono savivaldybei (Lietuvos Respublikai, pasaulio bendrijai ar kitoms valstybėms) aprašymas bei rekomendacija.

Siūlymas asmeniui suteikti garbės piliečio vardą pateikiamas raštu Tauragės rajono savivaldybės tarybos sudarytai Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijai.

Siūlomas kandidatas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Apdovanojimui negali būti siūlomas asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą (išskyrus politinius kalinius ir tremtinius).

Siūlymą kviečiame atsiųsti iki balandžio 15 dienos elektroniniu paštu [email protected] arba atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administraciją adresu Respublikos g. 2, Tauragė.

Pasidalinkite
Scroll to Top