Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-08-30: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas; Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas; Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

2021 m. rugpjūčio 30 d. (pirmadienis) 11.00 val.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

 

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

 

DARBOTVARKĖ:

 

  1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-77 ,,Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-76 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-67 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Posėdžio data: 2021 m.  rugpjūčio  mėn. 30 d. (pirmadienį) 11.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top