Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020 m. birželio 29 d. (pirmadienis) 14.00 val.

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2020 m. birželio 29 d. (pirmadienis) 14.00 val.
Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-324 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-1073 „Dėl Išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl pritarimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Tauragės miesto gatvių infrastruktūros modernizavimas“ rengimui.
 9. Dėl pritarimo teikti paraiškas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti.
 10. Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų Tauragėje, Moksleivių al. 12 ir Stoties g. 25, energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus.
 11. Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto dalies pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
 13. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo R. N.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų Tauragėje, Ateities tak. 26-2, pritaikymo neįgaliojo poreikiams.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Tauragėje, Jūros skg. 1, Jūros g. 57 ir Jūros g. 59, nurašymo.
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo.
 20. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“.
 21. Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1-1873 „Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano patvirtinimo“, dalies korektūros patvirtinimo.
 22. Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijų teikiamiems projektams.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-273 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo.
 31. Dėl piniginės premijos už aukštą meistriškumą skyrimo.
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top