Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-08-26: Dėl Tauragės rajono savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2021 m.  rugpjūčio  mėn. 26 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.  Posėdis vyks administracijos Mažojoje salėje.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-77 ,,Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-76 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
  3. Dėl ugdymo įstaigų pasiruošimo 2021–2022 mokslo metams.
  4. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                     R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2021 m.  rugpjūčio  mėn. 26 d. (ketvirtadienį) 14.00  val.
Posėdžio vieta: Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė (Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje)
Scroll to Top