Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-10-19: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų

2021 m.  spalio 21 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
  2. Dėl socialinės globos Lauksargių globos namuose kainų patvirtinimo.
  3. Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo.
  4. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-185 „Dėl pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  6. Dėl globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
  7. Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
  8. Dėl pritarimo valstybės tapimui viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininku.
  9. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                 Jolanta Skrodenienė

Posėdžio data: 2021 m. spalio 21 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top