Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-09-14: Dėl Tauragės rajono savivaldybės Ekonomikos ir Kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komiteto posėdžio

2021 m.  rugsėjo 16  d. (ketvirtadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

 

DARBOTVARKĖ:

 

 1. Dėl pasiūlymų dėl Tauragės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių pakeitimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
 6. Dėl Tauragės miesto teritorijos tarp Bažnyčių g. 20, 20A, 20B, 20D, 20E ir 22 sutvarkymo.
 7. Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl pritarimo projekto „Šilumos siurblių diegimas Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos pastatuose“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 10. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijoms.
 12. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu“ pakeitimo.
 14. Dėl nekilnojamojo turto Tauragės r. sav., Gaurės sen., Kunigiškių k., Tuopų g. 8, perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Kunigiškietis“.
 15. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomus nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo  turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui.
 18. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir  Nacionalinės švietimo agentūros  patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Tauragės ligoninei.
 20. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Jūros g. 5, nuomos kainos nustatymo laboratorinių paslaugų teikimo sutarties laikotarpiui.
 21. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų ir Batakių seniūnijoms.
 22. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Tauragėje, Miško g. 19, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui.
 23. Dėl servituto žemės sklype Tauragėje, Paberžių g. 14A nustatymo.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. 1-5 „Dėl visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 25. Kiti klausimai.

             Komiteto pirmininkė                                                                                G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2021 m. rugsėjo 16 d. (ketvirtadienį) 14.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top