Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-01-24: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. (TSP-6) Dėl pritarimo Lauksargių globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  2. (TSP-7) Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  3. (TSP-11) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  4. (TSP-26) Dėl pavedimo Tauragės šeimos gerovės centrui. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  5. (TSP-23) Dėl 2021 m. birželio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės centre nustatymo” pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  6. (TSP-13) Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  7. (TSP-4) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  8. (TSP-5) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  9. (TSP-15) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  10. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė                                                              Jolanta  Skrodenienė

 

Posėdžio data: 2023 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top