Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-12-13: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komitetas

2022 m. gruodžio mėn. 15 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo.
 2. Dėl Lauksargių globos namų nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo.
 4. Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo.
 5. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
 6. Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui ir įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 9. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stojimui į Tauragės miesto vietos veiklos grupę.
 10. Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 11. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                      Jolanta Skrodenienė

Posėdžio data: 2022 m. gruodžio mėn. 15 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top