Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-12-13: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir Kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2022 m. gruodžio 16 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022 – 2027 metų programos patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Papušynio pušis) schemos patvirtinimo“.
 4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 152,58 iki 152,77 km kapitalinis remontas“.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 8. Dėl negyvenamojo pastato nuomos.
 9. Dėl inžinerinių statinių – kelių – perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 d. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-218 „Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų  energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus  ir energinio audito ataskaitas“ pakeitimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-202 ,,Dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“  finansavimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės prisijungimui prie Europos Sąjungos Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos.
 15. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                        G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2022 m. gruodžio 16 d. (penktadienį) 10.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top