Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-12-11: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. gruodžio 14 d. (trečiadienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ nuostatų patvirtinimo.
  2. Dėl Tauragės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.1-232 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo“.
  4. Dėl pavedimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti asmenų, neturinčių aštuoniolikos metų, mokymosi galimybes suaugusiųjų mokymo centre.
  5. Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės  mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ugdymo programas  ir turinčiose specialiąsias grupes-klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  6. Dėl mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  7. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
  8. Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
  9. Dėl Tauragės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
  10. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                      Rima Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. gruodžio 14 d. (trečiadienį) 14.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu
Scroll to Top