Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-10: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrieji komitetai

2022 m. lapkričio 14 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūrai.
 3. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybą.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-92 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-104 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai ir Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-25 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo.
 12. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su pabėgėlių priėmimo centru sudarymui.
 13. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybei pasirašyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-63 „Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo.
 16. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo programai.
 18. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centrui dalyvauti Specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti Regioniniais centrais, atrankoje ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 19. Dėl Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo.
 20. Dėl inžinerinių statinių – takų – perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 21. Dėl inžinerinių statinių – kelių – perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, viešajai įstaigai Tauragės ligoninei ir viešajai įstaigai Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei“ pakeitimo.
 23. Dėl socialinio būsto fondo plėtros.
 24. Dėl tauragės rajono savivaldybės  tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-145 „Dėl viešame aukcione parduodamo tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte ,,Vietos valdžios, bendruomenių ir verslo bendradarbiavimas, pereinant prie netaršios energetikos ir transporto naudojimo“ partnerio teisėmis.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų suteikimo.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Papušynio pušis) schemos patvirtinimo.
Posėdžio data: 2022 m. lapkričio 14 d. (pirmadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu
Scroll to Top