Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-08: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. lapkričio 10 d. (ketvirtadienį) 13.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
  2. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo programai.
  3. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ nuostatų patvirtinimo.
  4. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centrui dalyvauti specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
  5. Dėl Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo.
  6. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybei pasirašyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“.
  7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-63 „Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.
  8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo.
  9. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                      Rima Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. lapkričio 10 d. (ketvirtadienį) 13.00 val.
Posėdžio vieta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).
Scroll to Top