Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-08: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir Socialinių reikalų komitetas

2022 m. lapkričio mėn. 10 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybą.
  2. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo.
  3. Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-25 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
  6. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su pabėgėlių priėmimo centru sudarymui.
  7. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                      Jolanta Skrodenienė

Posėdžio data: 2022 m. lapkričio mėn. 10 d. (ketvirtadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu
Scroll to Top