Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-10-31: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Kontrolės komitetas

2022 m. lapkričio 7 d. (pirmadienį)  10 val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projekto svarstymo”. (Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė Kostė Čiapienė).
  2. Kiti klausimai.

Komiteto    pirmininkas                                                                           Darius  Petrošius

Posėdžio data: 2022 m. lapkričio 7 d. (pirmadienį)  10 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu
Scroll to Top