Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-10-31: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2022 m. lapkričio 8 d. (antradienį) 13.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. projekto pristatymas. (Pranešėjas Andrius Laucius, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas).
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės dalyvavimo Europos Sąjungos ,,100 pažangių neutralaus poveikio klimatui miestų“ misijoje. (Pranešėja Agnė Petrošiūtė, Administracijos patarėja)
  3. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                        G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2022 m. lapkričio 8 d. (antradienį) 13.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu
Scroll to Top