Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-10-04: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2022 m. spalio 7 d. (penktadienį) 10  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl „VšĮ Tauragės futbolas“ pateikto pasiūlymo.
  2. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                        G. Stulginskienė

Posėdžio data: 2022 m. spalio 7 d. (penktadienį) 10  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top