Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-09-20: DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2022 m. rugsėjo 23 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ:

  1. (TSP-275) Dėl Tauragės rajono savivaldybės (Lietuva) ir Lutsko miesto (Ukraina) bendradarbiavimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
  2. (TSP-280) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  3. (TSP-269) Dėl Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso organizavimo, valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų etatų normatyvų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  4. (TSP-266) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-45 ,,Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo  organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  5. (TSP-279) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų nuomos paslaugų kainų nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  6. (TSP-283) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  7. (TSP-267) Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  8. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė                                                                          R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2022 m. rugsėjo 23 d. (penktadienį) 10.00  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top